Słuchanie wg nadziei Tischnera – debata o sumieniu

W poniedziałek 8 kwietnia odbyło się 2. spotkanie z cyklu “Słuchanie wg nadziei Tischnera”. Gościem debaty był ks. dr Miłosz Hołda, autor wydanej niedawno książki “Głos ukrytego Boga”. Udział w debacie wzięli pracownicy hospicjum, a także pani Maria Poniewierska, która redagowała książkę.

Głównym tematem spotkania było sumienie, które autor przedstawił w odniesieniu do filozofii Heideggera i Rahnera. Odbyła się żywiołowa dyskusja poruszająca ten temat także w kontekście pracy w hospicjum.


Podobne artykuły: