Chcę zostać wolontariuszem

1. Zapoznaj się z zasadami funkcjonowania oraz formami wolontariatu hospicyjnego.

Przemyśl, gdzie możesz zaoferować swoją pomoc. Nie działaj w pośpiechu. Twoja decyzja nie może zrodzić się z powodów emocjonalnych, być sposobem na spędzenie wolnego czasu, być ucieczką od codzienności. Wymaga czasu i dojrzałości. Pamiętaj, że wolontariusz to osoba, która ochotniczo i nieodpłatnie wykonuje pracę na rzecz innych osób, instytucji. Warto zapoznać się z podstawowymi przepisami prawnymi dotyczącymi wolontariatu w Hospicjum, a jest to:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

2. Jeżeli podjąłeś decyzję, napisz na [email protected].

Otrzymasz zaproszenie na spotkanie.