Czym jest hospicjum perinatalne?

Wstęp

Czasami zdarza się tak, że prosta linia życia zostaje gwałtownie i wbrew naszym pragnieniom splątana i poszarpana. Do takich doświadczeń należy moment, kiedy rodzice oczekujący narodzin dziecka słyszą informacje o tym, że jest ono nieuleczalnie chore. Rodzice przeżywają wówczas silny stres, bezradność, samotność. W takich okolicznościach niezwykle trudno jest podejmować decyzje, znajdować najlepsze możliwe rozwiązania. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rodzin w tym trudnym czasie jest prenatalna opieka paliatywna.

Idea hospicjum perinatalnego

Badania prenatalne wykonywane w czasie ciąży są powszechne. Dzięki nim częściej i wcześniej, już w łonie matki,  udaje się wykryć nieprawidłowości i choroby dziecka. Wielu Rodziców oczekujących narodzin dziecka, dowiaduje się o zagrażającej jego życiu chorobie. Naprzeciw potrzebom tych rodzin wychodzi idea hospicjum perinatalnego.

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Księdza Józefa Tischnera prowadzi opiekę perinatalną nad rodziną spodziewającą się narodzin nieuleczalnie chorego dziecka. Rodzice, którzy podejmują decyzję o urodzeniu nieuleczalnie chorego dziecka otrzymują wszechstronną pomoc i wsparcie ze strony naszego hospicjum, zarówno na etapie ciąży, jak i po przyjściu dziecka na świat, a także po jego odejściu.

Kim jesteśmy

Hospicjum nasze pomaga nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodziną już od ponad 10 lat (od 2004 roku). Zespoły rodzinne tworzą lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci i inny personel pomocniczy. Obdarowani zaufaniem wielu rodziców i chorych dzieci, wzbogaceni ich doświadczeniem, jesteśmy gotowi, aby TOWARZYSZYĆ rodzinom, oczekującym przyjścia na świat nieuleczalnie chorego dziecka, a także tworzyć, wraz z rodzicami optymalne warunki dla dziecka, w tym czasie, kiedy jest ono na świecie.

Jak pracujemy / Jaką pomoc oferujemy

Pomoc oferowana przez nas każdorazowo dostosowana jest do indywidualnych potrzeb Rodziny. Nasza praca zawsze opiera się na relacji specjalistów z Rodzicami i najbliższą rodziną. Wsłuchanie się w głos Rodziców pozwala na wspieranie w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z przebiegiem ciąży, porodem oraz czasem spotkania z dzieckiem.

Załączniki: