Czym jest hospicjum perinatalne?

Drodzy Rodzice!

 
Jeżeli dowiedzieliście się, że Wasze wyczekane, upragnione Dziecko przyjdzie na świat chore, pamiętajcie, że nie jesteście sami! Jesteśmy po to by towarzyszyć Wam i Waszemu Dziecku w tej drodze.

Perinatalna opieka paliatywna

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera prowadzi opiekę perinatalną nad rodziną spodziewającą się narodzin nieuleczalnie chorego dziecka. Rodzice, u których w trakcie ciąży rozpoznano tzw. wadę letalną płodu otrzymują wszechstronną pomoc i wsparcie ze strony Zespołu Rodzinnego naszego hospicjum, który składa się z lekarza, psychologa i ewentualnie kapelana naszego Hospicjum.

Wady letalne są to takie wady, które bez względu na zastosowane leczenie nie dają szansy na przeżycie dziecka. Często powodują wewnątrzmaciczne obumarcia płodu lub zgon dziecka w krótkim okresie po urodzeniu. Do tej grupy należą między innymi nieprawidłowości chromosomowe, zespoły wad wrodzonych, złożone wady ośrodkowego układu nerwowego, ciężkie wady nerek i serca.

Na czym polega perinatalna opieka paliatywna?

W trakcie konsultacji z lekarzem i psychologiem naszego Hospicjum rodzice mają szansę dowiedzieć się na temat specyfiki choroby swojego dziecka, rokowania oraz możliwych scenariuszy postępowania. Dajemy sobie czas na szczegółowe omówienie z rodzicami ich wątpliwości i odpowiedzi na pojawiające się pytania. Efektem konsultacji jest wypracowanie Planu porodu, który jest dokumentem dotyczącym potrzeb i preferencji Rodziców w tej szczególnej sytuacji. Naszym zadaniem jest również jak najlepsze przygotowanie personelu do przyjścia na świat chorego dziecka w miejscu wskazanym przez rodziców lub w którymś ze szpitali współpracujących z naszym Hospicjum.

Nasza praca zawsze opiera się na wsłuchiwaniu się członków Zespołu Rodzinnego w głos rodziców, by w ten sposób wspierać ich podejmowane decyzje związane z przebiegiem ciąży, porodem oraz czasem spotkania z ich urodzonym dzieckiem. Mając na uwadze godność dziecka, wszelkie działania hospicjum nakierowane są na zaniechanie działań noszących znamiona uporczywej terapii, a prowadzenie takich działań, które dają dziecku poczucie komfortu i bliskości z jego rodzicami.

Na każdym etapie takiej perinatalnej opieki hospicyjnej możliwe jest wsparcie kapelana naszego Hospicjum.

Załączniki: