Dyżur psychologa

W naszym Hospicjum obecnie pracuje dwoje psychologów, którzy zajmują się bieżącym wsparciem naszych podopiecznych i ich rodzin. Ponadto w szczególnych sytuacjach, współpracując z różnymi specjalistami, wydajemy specjalistyczne opinie, przeprowadzamy diagnozę dzieci w zakresie badania tempa ich rozwoju, wykonujemy badania neuropsychologiczne.

Do podstawowych zadań naszych psychologów należy:

  • cykliczna, stała, indywidualna współpraca z rodzinami potrzebującymi pomocy psychologicznej oraz wsparcia, zarówno z rodzicami chorego dziecka jak i ze zdrowym rodzeństwem,
  • cykliczna praca w formie spotkań indywidualnych z rodzinami osieroconymi – wsparcie w przeżywaniu żałoby po stracie dziecka,
  • w przypadku zaistnienia takiej konieczności – kierowanie do innych placówek i specjalistów,
  • współpraca z zespołem specjalistów pełniących opiekę nad rodzinami w celu zwiększenia jakości i skuteczności niesionej pomocy,
  • pełnienie dyżurów psychologicznych,
  • koordynowanie współpracy specjalistów w ramach hospicjum perinatalnego,
  • opieka psychologiczna nad rodzinami w hospicjum perinatalnym.

Kontakt:
dr hab. n. med. Jolanta Goździk – tel.: 663 814 005

Psycholog:
Monika Bartuś- tel. 663 814 008
Justyna Kaczmarska- tel. 663 814 009