Jak zgłosić dziecko do hospicjum domowego?

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do KHD jest:
  • rozpoznanie u dziecka nieuleczalnej choroby oraz
  • zakończenie diagnostyki i leczenia przyczynowego, oraz
  • zgoda rodziców/opiekunów prawnych i pacjenta (>14 rż, jeżeli możliwa) na odstąpienie od dalszej diagnostyki i leczenia przyczynowego, oraz
  • zgoda rodziców/opiekunów prawnych i pacjenta (>14 rż, jeżeli możliwa) na leczenie objawowe w warunkach hospicjum domowego dla dzieci, oraz
  • skierowanie dziecka do dalszej opieki w hospicjum domowym dla dzieci przez jednostkę dotychczas prowadzącą leczenie lub lekarza POZ.
 2. Zgłoszenie chorego dziecka do opieki leczniczej w KHD odbywa się przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka:
  • osobiście w siedzibie KHD lub
  • telefonicznie, lub
  • drogą mailową.
 3. Zgłoszenia dzieci do KHD przyjmuje Członek Zarządu ds. podmiotu leczniczego, lub w trakcie jego nieobecności Członek Zarządu ds. pielęgniarstwa.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń do KHD odbywa się:
  • od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:30 w siedzibie KHD
  • od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9:00 do 19:00 – telefonicznie na numer +48 12 269 86 20663 814 005 lub 663 814 006
  • codziennie – mailowo na adres: [email protected]
   lub [email protected] lub [email protected] konieczne jest podanie numeru telefonu do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.
  • za pośrednictwem formularza e-rejestracji: hospicjumtischnera.erej.pl
 5. Informacja o sposobie zgłoszenia dzieci do KHD jest ogłoszona do publicznej wiadomości przez zamieszczenie informacji:
  • w siedzibie Hospicjum – ul. Wielicka 265, 30-633 Kraków, pokój CALD 2C-06
  • na stronie www.hospicjumtischnera.org w zakładce: HOSPICJUM – JAK ZGŁOSIC DZIECKO
 6. W przypadku braku możliwości przyjęcia dziecka do opieki leczniczej w KHD w chwili zgłoszenia, rodzice/opiekunowie są informowani o możliwości:
  • zapisania na listę oczekujących – dane comiesięcznie są przekazywane do MOW NFZ,
  • zgłoszenia się do innej jednostki o podobnym profilu działania znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania chorego dziecka.
 7. Po przyjęciu dziecka do KHD Członek Zarządu ds. podmiotu leczniczego wraz z Członkiem Zarządu ds. pielęgniarstwa oraz Koordynatorem Rehabilitacji i Psychologiem ustalają skład ZH realizującego świadczenia lecznicze i uzgadniają z rodzicami/opiekunami prawnymi termin pierwszej wizyty.