„Pole Nadziei”

Pola Nadziei są żywym świadectwem działalności naszego domowego Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera.

Mają swoje miejsca w Krakowie przy Bulwarach Inflanckich nad Wisłą w bliskim sąsiedztwie Klasztoru Ojców Paulinów na Skałce oraz przed budynkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych na Placu Szczepańskim w Krakowie.

Pragniemy w realiach XXI stulecia powracać do źródeł średniowiecznych hospicjów, które były tworzone przez XI wieczne zgromadzenia zakonne w imię służby ludziom chorym i potrzebującym.

W naszej służbie kierujemy się słowami naszego Patrona, księdza Józefa Tischnera: “Miłość nas rozumie”.

Pole Nadziei, które znajduje się przed budynkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych na Placu Szczepańskim w Krakowie.

 


Pole nadziei na przestrzeni lat: