Pomoc rodzinie – wsparcie psychologiczne i informacyjne

Diagnoza ciężkiej choroby jest dla dziecka i całej jego rodziny momentem kryzysu. U dziecka, które nagle wyrwane ze swojego świata, przekracza próg szpitala pojawia się wiele nowych emocji i zachowań, które początkowo mogą być trudne do zrozumienia i zaakceptowania dla jego bliskich. Niekiedy dziecko przytłoczone ciężarem zmian jakie spadają na nie w krótkim czasie nie jest w stanie zrozumieć tego „ co się z nim dzieje”. Zarówno chore dziecko jak i jego bliscy potrzebują wtedy wsparcia.

Umiejętne wsparcie emocjonalne, empatia i konkretne wskazówki jak sobie lepiej radzić są szczególnie potrzebna w czasie ciężkiej choroby, zarówno samemu dziecku jak i jego rodzicom i rodzeństwu. Rodzina, która staje wobec ciężkiej, zagrażającej zdrowiu lub życiu choroby dziecka przeżywa emocjonalne trzęsienie ziemi. Rodzicom często towarzyszy paraliżujący strach o życie dziecka, zagubienie, bezsilność i osamotnienie. 

Możemy Cię wesprzeć jeżeli:

  • jesteś Rodzicem Dziecka, którego choroba zagraża życiu lub zdrowiu
  • doświadczasz silnego stresu w związku z chorobą Twojego Dziecka
  • doświadczasz lęku o życie Dziecka
  • doświadczasz bezradności wobec choroby Dziecka
  • chcesz lepiej wspierać swoje chore Dziecko
  • chcesz dowiedzieć się jak pomóc w przeżywaniu choroby rodzeństwa swoim zdrowym Dzieciom

Psycholog pełni dyżur telefoniczny pod numerem 663 814 008/ 663 814 009 od poniedziałku do piątku w godz. 11-15.

Spotkanie indywidualne po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.