Zasady funkcjonowania wolontariatu i szkolenia

Wolontariat w naszym Hospicjum adresowany jest do wszystkich osób, które dobrowolnie i nieodpłatnie chcą poświęcić swój czas innym. Świadczenia wolontariuszy na rzecz Hospicjum wykonywane są na podstawie porozumienia podpisywanego pomiędzy wolontariuszem a Hospicjum.

Przyjęcie do zespołu wolontariuszy odbywa się poprzez wypełnienie kwestionariusza, odbycie rozmowy z koordynatorem Wolontariatu, wzięcie udziału w spotkaniu organizacyjnym przeprowadzonym w siedzibie Hospicjum a następnie comiesięcznych spotkaniach wolontariatu, oraz odbycie cyklu szkoleniowego. Czas trwania porozumienia o wolontariacie jest zależny od chęci i aktywności wolontariusza.

Dla instytucji (przedszkoli, szkół, świetlic) biorących udział w wolontariacie, istnieje możliwość przeprowadzenia pogadanki lub warsztatów o tematyce paliatywno-hospicyjnej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu mail: [email protected], tel: 723 065 585, 663 814 003.