Zasady funkcjonowania wolontariatu i szkolenia

Wolontariat w naszym Hospicjum adresowany jest do wszystkich osób, które dobrowolnie i nieodpłatnie chcą poświęcić swój czas innym. Świadczenia wolontariuszy na rzecz Hospicjum wykonywane są na podstawie porozumienia podpisywanego pomiędzy wolontariuszem a Hospicjum.

Przyjęcie do zespołu wolontariuszy odbywa się poprzez wypełnienie kwestionariusza, odbycie rozmowy z koordynatorem Wolontariatu, wzięcie udziału w spotkaniu organizacyjnym przeprowadzonym w siedzibie Hospicjum a następnie comiesięcznych spotkaniach wolontariatu, oraz odbycie cyklu szkoleniowego. Czas trwania porozumienia o wolontariacie jest zależny od chęci i aktywności wolontariusza.

Od października 2013 roku rusza cykl szkoleń przygotowujący do pracy wolontariusza w naszym Hospicjum, wzbogacający nie tylko warsztat pracy z dzieckiem i jego rodziną, ale też umiejętności interpersonalne. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu. Szkolenia odbywać się będą 2-3 razy w roku w zależności od liczby chętnych.

Dla instytucji (przedszkoli, szkół, świetlic) biorących udział w wolontariacie, istnieje możliwość przeprowadzenia pogadanki lub warsztatów o tematyce paliatywno-hospicyjnej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu mail: [email protected], tel: 663 814 003.