Organy Statutowe

RADA FUNDACJI

  • ks. dr hab. prof. UPJPII w Krakowie Andrzej Muszala
  • dr Adam Hernas
  • dr Joachim Mencel
  • Grzegorz Polakiewicz

 

ZARZĄD FUNDACJI

  • Adam M. Cieśla – Prezes Zarządu
  • dr hab. n. med. Jolanta Goździk – Członek Zarządu ds. podmiotu leczniczego
  • dr n. med. Aleksandra Krasowska-Kwiecień – Członek Zarządu ds. dokumentacji medycznej i szkoleń
  • Dorota Zygadło – Członek Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego