Organy Statutowe

RADA FUNDACJI

  • dr Adam Hernas – Przewodniczący 
  • ks. dr hab. Andrzej Muszala – Wiceprzewodniczący
  • ks. dr hab. Miłosz Hołda
  • dr hab. Joachim Mencel

 

ZARZĄD FUNDACJI