Oferta dla rodzin po stracie dziecka

Oferta pomocy rodzinom po stracie dziecka w latach 2021/2022 proponowana przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Księdza Józefa Tischnera

 

Drogi Rodzicu!

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich oceniacie, że potrzebujecie  profesjonalnego wsparcia po stracie Waszego dziecka, w ramach pomocy Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci możesz otrzymać pomoc poprzez:

Jednorazową konsultację z psychologiem

Jeśli nie wiesz czy Ty i sytuacja, w której się znajdujesz wymaga wsparcia, skorzystaj z jednorazowej konsultacji z psychologiem, podczas której dowiesz się więcej na temat specyfiki procesu przeżywania żałoby i będziesz mógł zadecydować czy któraś z proponowanych w ofercie form wsparcia jest Ci potrzebna, otrzymasz też informację na temat innym możliwych miejsc i form czerpania wsparcia w żałobie po stracie dziecka.

Warunkiem skorzystania z jednorazowej konsultacji psychologicznej jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie hospicjumtischnera.org lub w biurze Hospicjum przy ul. Różanej 11/1. Zgłoszenia można dokonać również telefoniczne na numer telefonu: 663 814 008 lub mailowo na adres [email protected].

Konsultacje psychologiczne są możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 w siedzibach Hospicjum (Kraków, ul. Różana 11/1 lub ul. Wielicka 265)

Jednorazowa konsultacja psychologiczne trwa nie dłużej niż 90 minut i jest udzielana bezpłatnie.

Jeśli w trakcie, lub po jednorazowej konsultacji zadecydujesz, że chcesz/potrzebujesz skorzystać ze wsparcia KHD dla osób, które doświadczyły śmierci dziecka możesz wybrać rodzaj wsparcia oferowanego przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci, z którego chcesz czerpać:

 

Indywidualną pracę terapeutyczną z psychologiem

Jeśli  TY lub ktoś z Twoich bliskich (małżonek, dziecko, rodzic) doświadczasz właśnie trudnych uczuć i emocji związanych ze śmiercią dziecka w rodzinie możesz skorzystać z profesjonalnego wsparcia psychologicznego w procesie przeżywania żałoby. Indywidualna praca psychologiczna oznacza spotkania z rodzicami lub jednym z rodziców, dzieckiem lub wspólnie podczas spotkań rodzinnych, po to by poznać specyfikę procesu żałoby oraz nauczyć się (zmobilizować zasoby) radzić sobie z doświadczanymi uczuciami.

Warunkiem skorzystania z indywidualnej pracy terapeutycznej z psychologiem jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie hospicjumtischnera.org lub w biurze Hospicjum przy ul. Różanej 11/1. Zgłoszenia można dokonać również telefoniczne na numer telefonu: 663 814 008 lub mailowo na adres [email protected].

Przyjęcie do indywidualnej opieki psychologicznej po stracie dziecka wymaga akceptacji „Zasad pracy z rodzinami po stracie dziecka”.

Indywidualna praca terapeutyczna z psychologiem odbywa się w okresie jednego roku od straty dziecka.

Indywidualna praca terapeutyczna z psychologiem odbywa się w siedzibach Hospicjum (Kraków, ul. Różana 11/1 lub ul. Wielicka 265), w uzasadnionych sytuacjach, za zgodą Członka Zarządu ds. podmiotu Leczniczego w domu rodziny.

 

Udział w spotkaniach społeczności Hospicyjnej

Jeśli chcesz poznać ludzi  podobnie jak Ty doświadczających choroby i śmierci dziecka, możesz skorzystać z oferty spotkań społeczności Hospicyjnej. Celem spotkań jest integracja rodzin o podobnym doświadczeniu życiowym oraz umożliwienie im rozmowy. Każdorazowo informacja o spotkaniu, Mszy św., wyjeździe, ogłaszana jest na stronie internetowej hospicjumtischnera.org.

Spotkania mają charakter samopomocowy, w czasie ich trwania nie jest prowadzone profesjonalne wsparcie psychologiczne.

Spotkania odbywają się w różnych miejscach i czasie i mają różny charakter (modlitewny, sportowy, rodzinny, krajoznawczy).

Warunkiem skorzystania ze spotkań społeczności Hospicyjnej jest zgłoszenie do uczestnictwa w trybie przewidzianym w ogłoszeniu o tym wydarzeniu na www.hospicjumtischnera.org