Oferta dla rodzin po stracie dziecka

Oferta pomocy rodzinom po stracie dziecka w latach 2021/2022 proponowana przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Księdza Józefa Tischnera

 

Drogi Rodzicu!

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich oceniacie, że potrzebujecie  profesjonalnego wsparcia po stracie Waszego dziecka, w ramach pomocy Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci możesz otrzymać pomoc poprzez:

Jednorazową konsultację z psychologiem

Jeśli nie wiesz czy Ty i sytuacja, w której się znajdujesz wymaga wsparcia, skorzystaj z jednorazowej konsultacji z psychologiem, podczas której dowiesz się więcej na temat specyfiki procesu przeżywania żałoby i będziesz mógł zadecydować czy któraś z proponowanych w ofercie form wsparcia jest Ci potrzebna, otrzymasz też informację na temat innym możliwych miejsc i form czerpania wsparcia w żałobie po stracie dziecka.

Warunkiem skorzystania z jednorazowej konsultacji psychologicznej jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie hospicjumtischnera.org lub w biurze Hospicjum przy ul. Różanej 11/1. Zgłoszenia można dokonać również telefoniczne na numer telefonu: 663 814 008 lub mailowo na adres [email protected].

Konsultacje psychologiczne są możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 w siedzibach Hospicjum (Kraków, ul. Różana 11/1 lub ul. Wielicka 265)

Jednorazowa konsultacja psychologiczne trwa nie dłużej niż 90 minut i jest udzielana bezpłatnie.

Jeśli w trakcie, lub po jednorazowej konsultacji zadecydujesz, że chcesz/potrzebujesz skorzystać ze wsparcia KHD dla osób, które doświadczyły śmierci dziecka możesz wybrać rodzaj wsparcia oferowanego przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci, z którego chcesz czerpać:

 

Indywidualną pracę terapeutyczną z psychologiem

Jeśli  TY lub ktoś z Twoich bliskich (małżonek, dziecko, rodzic) doświadczasz właśnie trudnych uczuć i emocji związanych ze śmiercią dziecka w rodzinie możesz skorzystać z profesjonalnego wsparcia psychologicznego w procesie przeżywania żałoby. Indywidualna praca psychologiczna oznacza spotkania z rodzicami lub jednym z rodziców, dzieckiem lub wspólnie podczas spotkań rodzinnych, po to by poznać specyfikę procesu żałoby oraz nauczyć się (zmobilizować zasoby) radzić sobie z doświadczanymi uczuciami.

Warunkiem skorzystania z indywidualnej pracy terapeutycznej z psychologiem jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie hospicjumtischnera.org lub w biurze Hospicjum przy ul. Różanej 11/1. Zgłoszenia można dokonać również telefoniczne na numer telefonu: 663 814 008 lub mailowo na adres [email protected].

Przyjęcie do indywidualnej opieki psychologicznej po stracie dziecka wymaga akceptacji „Zasad pracy z rodzinami po stracie dziecka”.

Indywidualna praca terapeutyczna z psychologiem odbywa się w okresie jednego roku od straty dziecka.

Indywidualna praca terapeutyczna z psychologiem odbywa się w siedzibach Hospicjum (Kraków, ul. Różana 11/1 lub ul. Wielicka 265), w uzasadnionych sytuacjach, za zgodą Członka Zarządu ds. podmiotu Leczniczego w domu rodziny.

 

Udział w zamkniętej grupie wsparcia dla rodziców po stracie dziecka

Zamknięta grupa wsparcia skierowana jest do rodziców zmarłego dziecka. Osieroconym rodzicom  towarzyszy często poczucie niezrozumienia, a także utrata sensu życia. Niejednokrotnie zdarza się, że nie chcąc robić kłopotów innym, zostają ze swoimi przeżyciami zupełnie sami. Celem grupy wsparcia jest wzajemne niesienie pomocy, a także adaptacja do sytuacji poprzez poszukiwanie głębszego sensu. Grupa wsparcia daje szansę na bardziej świadome przeżywanie procesu żałoby. Ponad to zmniejsza uczucie osamotnienia, napiętnowania czy stygmatyzacji.  Grupa wsparcia jest prowadzona przez psychologa.

Grupa ma charakter zamknięty, oznacza to, że skład i liczba uczestników jest niezmienna od początku do końca jej trwania.  W cyklu pracy grupy zaplanowanych jest 12 spotkań trwających każde do 90 minut.

Warunkiem skorzystania z zamkniętej grupy wsparcia dla rodziców jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie hospicjumtischnera.org lub w biurze Hospicjum przy ul. Różanej 11/1. Zgłoszenia można dokonać również telefoniczne na numer telefonu: 663 814 008 lub mailowo na adres [email protected].

Kwalifikacja do udziału w grupie ma miejsce na podstawie jednorazowej konsultacji małżeńskiej lub indywidualnej (w przypadku, kiedy tylko jeden z małżonków decyduje się na udział w grupie). W trakcie konsultacji będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tematyki poszczególnych spotkań. Obecnie spotkania grupy wsparcia odbywają się w 1×2 tygodnie, we wtorki w godzinach 18:00-19:30

 

Udział w spotkaniach społeczności Hospicyjnej

Jeśli chcesz poznać ludzi  podobnie jak Ty doświadczających choroby i śmierci dziecka, możesz skorzystać z oferty spotkań społeczności Hospicyjnej. Celem spotkań jest integracja rodzin o podobnym doświadczeniu życiowym oraz umożliwienie im rozmowy. Każdorazowo informacja o spotkaniu, Mszy św., wyjeździe, ogłaszana jest na stronie internetowej hospicjumtischnera.org.

Spotkania mają charakter samopomocowy, w czasie ich trwania nie jest prowadzone profesjonalne wsparcie psychologiczne.

Spotkania odbywają się w różnych miejscach i czasie i mają różny charakter (modlitewny, sportowy, rodzinny, krajoznawczy).

Warunkiem skorzystania ze spotkań społeczności Hospicyjnej jest zgłoszenie do uczestnictwa w trybie przewidzianym w ogłoszeniu o tym wydarzeniu na www.hospicjumtischnera.org