Materiały szkoleniowe

Szkolenia wewnętrzne organizowane przez Hospicjum służą podniesieniu jakości naszej pracy. Końcowym efektem naszej działalności szkoleniowo-warsztatowej są materiały dydaktyczne przekazywane uczestnikom.

W celach poglądowych umieszczamy je na naszej stronie, jednocześnie informując, że są one chronione prawami autorskimi, zatem ich kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora jest niezgodne z prawem.

ZAŁĄCZNIKI: