Formy wolontariatu

W naszym Hospicjum realizujemy trzy formy wolontariatu.

 
Wolontariat akcyjny to udział w wydarzeniach i działaniach Hospicjum na rzecz podopiecznych i ich rodzin. Między innymi pomoc w kwestach, tradycyjnych zbiórkach (na cmentarzach w Niedzielę Palmową, przed Klasztorem O. Dominikanów – ostatnia niedziela przed Wigilią Bożego Narodzenia) oraz okazjonalnych (podczas ślubów, pogrzebów, koncertów i in.). Dzięki tym zbiórkom pozyskujemy fundusze na działalność Hospicjum. Wolontariat akcyjny to także pomoc przy przygotowaniu i organizacji imprez takich jak Mikołaj dla dzieci, Dzień Dziecka, coroczne wyjazdy rodzin do Łopusznej czy do Zoo, muzeów, na koncerty.

W ramach wolontariatu akcyjnego działa również wolontariat instytucji. Do pracy w nim zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, dzieci i młodzież w ramach szerszych działań szkoły, świetlicy, klubu itp. Poprzez organizację pikników, festynów, spotkań, wyjść, imprez na rzecz podopiecznych Hospicjum, propagujemy idee paliatywno-hospicyjną w środowisku lokalnym, ucząc wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka.

Wolontariat bezpośredni to praca wolontariusza na rzecz danego dziecka i rodziny. Zakres obowiązków jest tu zależny od potrzeb danej rodziny. To zabawa z rodzeństwem, udzielanie korepetycji, bycie po prostu przyjacielem, który ma i ofiaruje swój czas. Niekiedy potrzebna jest pomoc w pracach domowych, ogrodzie albo zwykła obecność i rozmowa. Istnieje również możliwość pracy z dzieckiem chorym w zakresie wspierania i stymulacji rozwoju. Odbywa się to jednak dopiero po wstępnym zapoznaniu się wolontariusza z działalnością hospicjum, udziale w comiesięcznych spotkaniach wolontariatu oraz uczestnictwie w wydarzeniach organizowanych przez KHD, pozwalających na poznawanie społeczności hospicyjnej i budowanie wzajemnego zaufania.