Zgłoszenie do Hospicjum Perinatalnego

Jeśli jesteś Rodzicem, oczekującym narodzin swojego dziecka, które choruje na nieuleczalną chorobę i którego życie jest zagrożone, możesz się z nami skontaktować i otrzymać pomoc:

dr hab. n. med. Jolanta Goździk, Członek Zarządu ds. Podmiotu Leczniczego,
tel. 663 814 005,
e-mail: [email protected]

Istnieje także możliwość rejestracji elektronicznej pod adresem hospicjumtischnera.erej.pl.

Możesz skorzystać również z innej formy zgłoszenia się do hospicjum (szczegóły na naszej stronie w zakładce Jak zgłosić dziecko?).

W celu przyjęcia do hospicjum perinatalnego potrzebne jest skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zatrudnionego w ośrodku diagnostyki prenatalnej lub ośrodku kardiologii prenatalnej lub zakładzie genetyki, zawierające:

  • nazwę poradni: hospicjum domowe dla dzieci
  • dane matki dziecka: imię i nazwisko, adres, PESEL
  • rozpoznanie nieuleczalnej wady dziecka
  • cel porady: perinatalna opieka paliatywna

Skierowanie potrzebne jest podczas pierwszej wizyty. W razie potrzeby, podczas zgłoszenia telefonicznego, udzielamy informacji na temat skierowania i udzielanej przez nas opieki.

Poniżej znajduje się przykładowo wypełnione skierowanie oraz druk skierowania do pobrania.