Dzień Świętości Życia

Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie jest zapisane w księdze żywota.

św. Jan Paweł II, Evangelium Vitae

 

25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy w Polsce Dzień Świętości Życia, co przypomina nam o tym, że życie ludzkie jest święte, że jest darem Boga. Dar ten dzisiaj przez jednych jest odrzucany, przez innych – upragniony. Obserwując tę wielką walkę o rodzinę, która trwa już wiele lat, kolejni papieże i ci, którym drogie jest życie, wzywają nas do działań, o to, aby “każdemu człowiekowi przyznano prawo do urodzenia się…”.

Najlepszą zaś bronią jest dla chrześcijanina modlitwa. Św. Jan Paweł II w Evangelium Vitae pisał: Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat.

W dzień Zwiastowania Pańskiego wielu ludzi podejmie Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Jest to zobowiązanie do dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji jednego dziecka, którego życie przed narodzeniem jest zagrożone. Dziecko to znane jest jedynie Bogu. Modlitwa ta polega na odmówieniu codziennie, przez 9 miesięcy, jednej dziesiątki różańca św. oraz specjalnej modlitwy. Można również podejmować dobrowolne wyrzeczenia w tej intencji.

Modlitwa jest tym działaniem, które może podjąć praktycznie każdy, nawet dziecko, a uświadomiwszy sobie, że poświęcając jedynie 5 minut z całej doby, można URATOWAĆ komuś ŻYCIE, czy jest się nad czym zastanawiać?

Wszyscy, którzy chcą włączyć się w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, a nie mają możliwości uczestniczyć w kościele w uroczystym złożeniu przyrzeczeń, mogą to uczynić w trakcie transmisji mszy św. w radiu czy telewizji, albo samodzielnie, klęcząc przed krzyżem, odczytać tekst przyrzeczenia:

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ……………………………… biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

• jedna Tajemnica Różańca Świętego
• moje dobrowolne postanowienia
• oraz poniższa codzienna modlitwa, którą teraz po raz pierwszy odmówię:

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, “Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 


źródło: sluzebniczki.pl