Ważna informacja – koronawirus

 

W związku z ogólnopolskim zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 personel naszego Hospicjum Domowego ogranicza liczbę wizyt u naszych podopiecznych. Jest to zabieg konieczny, aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Personel będzie realizował konieczne wizyty zapewniające bezpieczeństwo naszym podopiecznym, ograniczone zostaną regularne wizyty planowe. Odwołane zostaną wydarzenia grupowe – spotkanie dla Mam, spotkanie Wolontariuszy, itp.
 

Poniżej istotne informacje w celu przeciwdziałania zagrożeniu jakie niesie koronawirus.

Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową , a więc podczas kaszlu, kichania, czy mówienia .

Jak zapobiegać zakażeniu?

 • Często myj ręce, używając mydła i wody
 • Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos
 • Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób które kaszlą i kichają
 • Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak:

 • Gorączka
 • Kaszel
 • Duszność i problemy z oddychaniem

Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną:

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, tel: 667 881 188

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższe oddziały:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Zakaźny – tel: (12) 400 20 00, (12) 400 20 21, (12) 400 20 06
 • Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
  Oddział Zakaźny – tel: (12) 622 94 03, (12) 622 93 90, (12) 622 94 07

Oddziały Dziecięce:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Oddział Zakaźny Dziecięcy – tel: (12) 614 23 23, (12) 614-23-22, (12) 614-23-27
 • Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Oddział Zakaźny Dziecięcy – (12) 622 95 03, (12) 622 93 44
Zasady kwarantanny w związku z koronawirusem:
 • Kwarantanna nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem
 • Nakładana jest na 14 dni licząc od dnia styczności z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem
 • Nie wolno opuszczać miejsca kwarantanny
 • Nie należy spotykać się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe – zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący 1-1,5 m.
 • Udzielaj Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji na temat stanu zdrowia
 • W razie pogorszenia się stanu zdrowia natychmiast poinformuj przez telefon Państwową Inspekcję Sanitarną i zgłoś się do oddziału zakaźnego
 • Często myj ręce, unikaj dotykania oczu i ust myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie, kaszląc i kichając zakrywaj usta oraz nos zgiętym łokciem lub chusteczką

ZA NIEPRZESTRZEGANIE KWARANTANNY GROZI MANDAT KARNY W WYSOKOŚCI 5000 ZŁ