“Wy…chowywać!” – apeluje do rodziców Rzecznik Praw Dziecka

Dzieci z wulgarnymi transparentami podczas protestów. “Mój wielki apel do dorosłych, którzy manifestują na ulicach miast. Macie prawo do głoszenia swoich poglądów, ale nie wciągajcie w to dzieci. Nie każcie im słuchać wulgarnych okrzyków, nosić kartek z takimi napisami, malować po pomnikach. Wy…chowywać! ” Rzecznik Praw Dziecka