Relacja ze spotkania pracowników – 19 czerwca 2021 r.