O Polsce i umiłowaniu Ojczyzny – bł. kardynał Stefan Wyszyński VIII

„Dla nas po Bogu największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym nasza miłość należy się przede wszystkim naszej ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców.”

bł. kardynał Stefan Wyszyński
 

Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński – to prawdziwy wzór umiłowania Polski. W trosce o dobro Ojczyzny wzywał do rozwagi i odpowiedzialności. W czasie swej posługi podejmował temat obrony praw narodu – Polski i Polaków, odwołując się do sumienia, moralności, rzetelności w pracy, rodziny oraz dziedzictwa narodowego. Stał się największym autorytetem moralnym w Polsce. Nazwano go księciem Kościoła i Prymasem Tysiąclecia. Przez 9 lat prowadził duchową Wielką Nowennę, przygotowującą nas do obchodów Millenium Chrztu Polski w 1966 r. Wielotysięczne uroczystości religijne odbywały się w całym kraju, a ich kulminacja od 2 do 4 maja 1966 r. na Jasnej Górze w Częstochowie zgromadziła blisko 2 miliony Polaków. Rok wcześniej, w 1965 r. kardynał Wyszyński był jednym z inicjatorów listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Przekształcił Częstochowę w duchową stolicę Narodu, wyznaczając jej w polskim Kościele rolę twierdzy, mającej zatrzymać zaprogramowaną przez komunistów ateizację. W okresie prymasostwa, od 1948 do 1981 r., kard. Wyszyński wygłosił na Jasnej Górze setki przemówień, w sumie prawie 3 tys. stron maszynopisu. Zainicjował wiele akcji duszpasterskich. Znane są one jako: Śluby Narodu, Wielka Nowenna, Nawiedzenie parafii przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej w kraju i poza jego granicami, czuwania soborowe z Maryją Jasnogórską, Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Miłości za wolność Kościoła.

Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego miała miejsce 12 września 2021 r. w Warszawie. Uchwałą Sejmu i Senatu RP prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku. Rok 2022 jest na Jasnej Górze nadal dziękczynieniem za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, który sam nazwał siebie Prymasem Jasnogórskim.

Najpiękniejsze cytaty o Ojczyźnie bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego w każdy poniedziałek na naszej stronie internetowej.

 

 


Pozostałe cytaty