Nie żyje prof. Andrzej Półtawski

29 października w Krakowie zmarł w wieku 97 lat prof. Andrzej Półtawski – uczestnik powstania warszawskiego, filozof, etyk, antropolog, specjalista w zakresie antropologii filozoficznej, fenomenologii, filozofii chrześcijańskiej, personalizmu i teorii poznania. Był bliskim współpracownikiem św. Jana Pawła II, mężem Wandy Półtawskiej, bliskiej przyjaciółki Karola Wojtyły.
Andrzej Półtawski był absolwentem III Miejskiego Gimnazjum i Liceum Męskiego w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej był działaczem AK i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Został uwięziony i osadzony w stalagu koło Magdeburga.

Po wojnie ukończył studia filozoficzne pod kierunkiem prof. Romana Ingardena na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1950 r.

Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1957–1970, a następnie w latach 1973–1993 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. Był też kierownikiem Katedry Teorii Poznania ATK.

To laureat Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2015, przyznawanej przez Towarzystwo Naukowe KUL.

Prywatnie był mężem Wandy Półtawskiej z. d. Wojtasik, bliskiej przyjaciółki Karola Wojtyły, lekarki i działaczki pro-life. Para pobrała się w 1947 roku.

Przez szereg lat był współpracownikiem metropolity krakowskiego, abp. Karola Wojtyły i św. Jana Pawła II. Wraz z małżonką był członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny.


Źródło: rmf24.pl