Listy do św. Mikołaja 2023

Drodzy Rodzice,

W tym roku po raz 17 Nasze Hospicjum organizuje Św. Mikołaja dla dzieci pozostających pod naszą opieką, ich rodzeństwa do 15 roku życia oraz rodzeństwa tych podopiecznych, którzy już odeszli.

W związku z tym prosimy o przygotowanie listów do Św. Mikołaja i zastosowanie się do poniższych uwag:

  • Każde dziecko pisze swój list do Św. Mikołaja, który ma dotrzeć do biura Fundacji w formie SCAN w nieprzekraczalnym terminie do 27 października;
  • List jest prośbą skierowaną do Św. Mikołaja, w której dziecko wymienia prezenty;
  • Każdy list na końcu zawiera imię i wiek dziecka, np. Jaś, lat 5;
  • List powinien być czytelny i ładny wizualnie – będzie dostępny do wykupienia na naszej stronie internetowej;
  • Prezenty powinny być łatwe do kupienia dla darczyńcy;
  • Koszt prezentów w jednym liście nie może przekroczyć 400 zł;
  • Przygotowane SCANY listu w formacie .jpg lub .png należy przesłać używając formularza, który znajduje się poniżej wraz z następującymi informacjami: Imię i nazwisko dziecka, wiek, adres wraz z kodem pocztowym, numer telefonu do kontaktu;

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Fundacji:

663 814 010 lub 723 065 585 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.
 

 

Formularz zgłoszeniowy