List od Pana Kazimierza Tischnera – brata Patrona naszego Hospicjum

Szanowny Pan Prezes Adam M. Cieśla
Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera

Z wielką radością przyjąłem zaproszenie na to szczególne i wielkie święto 15-stej rocznicy istnienia Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci, którego Pan był pomysłodawcą, założycielem i w dalszym ciągu kontynuatorem tego pięknego i szlachetnego dzieła. Pan jako Prezes Fundacji, cały Zarząd, Wolontariusze ,,czują w sobie to dobro’’, którą potrzebują osoby i Rodzin będących pod opieką Waszego Hospicjum. Ze smutkiem muszę jednak poinformować, że w tym czasie będę poza granicami kraju co uniemożliwi mi uczestniczyć w tej pięknej uroczystości jakim jest spotkanie z Rodzinami, Mszy Świętej, koncercie ,,Milczenie sumienia’’, bogatym programie tego spotkania z okazji 15-lecia istnienia Hospicjum.

Szanowny Panie Prezesie na Pana ręce dla wszystkich osób ,,szlachetnego i dobrego serca’’ Hospicjum składam serdeczne życzenia w dalszej kontynuacji tego pięknego dzieła jaką jest niesienie pomocy dla tych którzy jej potrzebują.
Życzę aby mój śp. Brat, Patron Waszego Hospicjum oddziaływał na to piękne dzieło, Osoby pracujące w Hospicjum, Wolontariuszy, Rodziny będące pod Waszą opieką z taką siłą jaką tu na ziemi nie mógł posiadać.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Kazimierz Tischner

Łopuszna 01.06.2019 r.

 

 

[fot.: www.tischner.info.pl]