Dzień Dziecka Utraconego – materiały do duchowych rozważań

Modlitwa na Dzień Dziecka Utraconego

Panie Jezu, Ty nas wezwałeś,
byśmy nie gardzili żadnym z tych małych,
bo ich aniołowie wpatrują się w oblicze Ojca,
przyjmij do swego domu dzieci,
które zmarły przed swoimi narodzinami.
Wierzymy, że moc Twego krzyża obejmuje ich krótkie życie na ziemi,
a Twoje zmartwychwstanie otwiera im bramy nieba.
Błogosławimy Cię za każdego,
kto uszanował godność tych dzieci, przez pogrzeb godny człowieka.
Prosimy Cię za rodziców każdego z tych dzieci,
byś ich pocieszył i napełnił swoją łaską.
Niech Twój Święty Duch Pocieszyciel
będzie im mocą w chwilach bólu i cierpienia,
niech koi ich rany i serca napełnia nadzieją życia wiecznego.
Prosimy Cię także za każde dziecko,
które dziś rośnie w łonie swojej matki:
niech Twoi aniołowie otoczą te dzieci swoją opieką,
niech umacniają rodziców
i dają mądrość opiekującym się nimi lekarzom.
Prosimy Cię o dobre narodziny
i szczęśliwe, wierne Tobie życie – dla nich i dla nas.
Maryjo, Pani Licheńska, Bolesna Matko Jezusa,
która patrzyłaś na śmierć Twego Syna,
otocz macierzyńską opieką dzieci zmarłe przed narodzinami,
ich matki i ojców.
A nam wyproś serca wrażliwe,
byśmy nigdy nie wzgardzili żadnym z tych najmniejszych. Amen.

Modlitwa ofiarowania cierpienia

Panie Jezu, łączę swoje cierpienie z Twoim cierpieniem, mój krzyż z Twoim krzyżem, wszystko, co jest we mnie bólem fizycznym czy udręką duchową, składam w Twoich ranach, bo w Twoich ranach jest moje uzdrowienie. Przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci moje cierpienia fizyczne i udręki duchowe, w intencjach Kościoła świętego, (inna intencja), kapłanów i kleryków Gdańskiego Seminarium Duchownego, a także nowych powołań kapłańskich w diecezji gdańskiej. Przyjmij dzisiaj moją modlitwę. Amen.
Panie Jezu, spraw, aby krzyż, który dźwigam, stał się dla mnie źródłem odwagi, wyzwolenia i mocy, aby cierpienie nie odebrało mi nadziei, by wiara moja nie gasła, a miłość nie ustawała. A kiedy nadejdzie kres mego życia, przybądź po mnie i zaprowadź mnie do swego Królestwa. Amen.

Litania do Maryi Matki Rodzin Dzieci Utraconych (do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo Niepokalana, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święty Józefie, Oblubieńcze Dziewicy Maryi,
Święty Józefie, umierający na rękach Jezusa i Maryi,
Święta Maryjo, Patronko dobrej śmierci,
Matko pięknej miłości,
Matko dzieci martwo urodzonych,
Matko dzieci żywo poronionych,
Matko dzieci zmarłych podczas porodu,
Matko dzieci zmarłych bez łaski chrztu świętego,
Matko dzieci utraconych na skutek choroby letalnej,
Matko dzieci umierających w hospicjach perinatalnych,
Matko dzieci doświadczonych śmiercią w chorobie przewlekłej,
Matko dzieci odchodzących w hospicjach domowych,
Matko dzieci samotnie konających,
Matko dzieci odbierających sobie życie przez śmierć
samobójczą,
Matko dzieci ginących w wypadkach samochodowych,
Matko dzieci ponoszących śmierć w uzależnieniach,
Matko dzieci zaginionych,
Matko dzieci zbuntowanych przeciw Bogu,
Matko dzieci odrzucających własnych rodziców,
Matko dorosłych dzieci osieracających swoje rodziny,
Matko dzieci umierających bez pojednania z Bogiem i ludźmi,
Matko dzieci pozbawionych pogrzebu i grobu,
Matko dzieci cierpiących po śmierci rodzeństwa,
Matko rodziców w żałobie,
Matko rodziców poddających się rozpaczy,
Matko rodziców cierpiących na depresję,
Matko rodziców tracących wiarę w Boga,
Matko rodziców wątpiących w dobroć i miłość Bożą,
Matko rodziców doświadczających szyderstwa i odrzucenia,
Matko rodziców niesprawiedliwie osądzanych,
Matko rodziców niosących krzyż niesłusznego poczucia winy,
Matko rodziców wątpiących we własną miłość rodzicielską,
Matko rodziców nieobecnych przy śmierci dziecka,
Matko rodziców porzuconych przez małżonka w chorobie
dziecka,
Matko rodziców pozbawionych pożegnania z dzieckiem przed
śmiercią,
Matko rodziców, których prawo do żałoby jest podważane,
a smutek wyśmiewany,
Matko rodziców, doświadczających sprzeciwu wobec pogrzebu
dziecka nieochrzczonego,
Matko rodziców, którym odmówiono pogrzebu dziecka
samoistnie poronionego,
Matko rodziców, żałujących dobrowolnej rezygnacji z pogrzebu
dziecka martwo urodzonego,
Matko rodziców dzieci nienarodzonych, których
człowieczeństwo i godność osobową kwestionowano,
Matko dziadków opłakujących zmarłe wnuczęta,
Matko Rodzin Dzieci Utraconych, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami Matko Rodzin Dzieci Utraconych,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P. Módlmy się:
Jezu Miłosierny, Ty z wysokości krzyża oddałeś nas pod
macierzyńską opiekę Maryi, Twojej Matki. Spraw, abyśmy za Jej matczynym wstawiennictwem doznali pociechy
po śmierci naszych dzieci, które boleśnie opłakujemy, i mogli
połączyć się z nimi we wspólnocie zbawionych w niebie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

Akt zawierzenia zmarłego dziecka Bożemu Miłosierdziu

Jezu Miłosierny, Ty poleciłeś swoim Apostołom: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże (Mk 10, 15). Ty z miłością kładłeś na dzieci ręce i błogosławiłeś je. Zachęceni Twoim przykładem składamy dziś w Twym Najmiłosierniejszym Sercu nasze dziecko, którego śmierć opłakujemy. Odpowiadamy w ten sposób na Twoje wezwanie, które przekazałeś świętej siostrze Faustynie: Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest przyjąć zdolna tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem (nr 1220). Ośmieleni, Jezu, Twoją dobrocią pokornie prosimy: przyjmij nasze dziecko do wspólnoty zbawionych i pozwól mu oglądać swoje Oblicze. Ty, który płakałeś nad śmiercią przyjaciela Łazarza, spójrz z miłością również na nas, rodziców/dziadków tego dziecka, oraz wszystkich dotkniętych jego stratą. Napełnij nas nadzieją na spotkanie z naszym dzieckiem w wieczności w domu kochającego Ojca. Jezu Miłosierny, z ufnością prosimy: ulecz nasze zranienia, ratuj od rozpaczy, uwolnij od bólu i cierpienia, usuń lęki z naszego serca i obdarz nas Twoim pokojem. Maryjo, Matko Pocieszenia, otul swoim macierzyńskim płaszczem nasze dziecko i przedstaw je Miłosiernemu Bogu. Ty, która bezgranicznie zaufałaś, naucz także nas ufności w tych trudnych chwilach pożegnania i rozłąki z ukochanym dzieckiem. Amen.

Modlitwa matki po poronieniu

Boże, przychodzę do Ciebie razem z moim mężem i bliskimi, w najtrudniejszych dniach naszego życia. Oto dziecko, które nosiłam pod moim sercem, zmarło zanim mogło się narodzić.
Panie, Ty z miłością stworzyłeś ciało i duszę mojego dziecka. Dziękuję Ci za to.
Dziękuję za jego krótkie życie na ziemi i za to, że mogę nadać mu imię….
Wiem Boże, że pragnąłeś, by moje dziecko mogło się bezpiecznie urodzić, bo Ty nie cieszysz się ze zguby żyjących.
Boże Ojcze, Ty podarowałeś ludziom swojego ukochanego, niewinnego Syna i dla naszego zbawienia patrzyłeś na jego okrutną śmierć na krzyżu. Proszę Cię, pomóż mi przejść przez te ciemne dni z wiarą.
Duchu Święty, pociesz mnie i pokaż, jak mój ból i cierpienie złączyć z krzyżem Chrystusa.
Najświętsza Maryjo, Ty po śmierci Jezusa tuliłaś w ramionach martwe ciało swojego Syna, ale nie przestałaś wierzyć w Jego zmartwychwstanie.
Ukryj mnie pod Twoim matczynym płaszczem i broń mnie od utraty wiary, nadziei i miłości.
Twojemu Miłosierdziu, o Boże, powierzam siebie, mojego męża i nasze ukochane dzieciątko.
Wierzę, że w dniu w którym jego serce przestało bić w moim łonie, zaczęło bić w Niebiańskim Świecie.
Jezu, Ty kochasz tych najmniejszych i wiem, że teraz tulisz w ramionach maleństwo, które ja utraciłam.
Proszę, daj mi siłę, abym żyła dalej tak, bym po swojej śmierci mogła spotkać się z moim dzieckiem w Twojej ojczyźnie.
Niech ono, wraz ze wszystkimi świętymi, stanie się naszym orędownikiem. Amen.