Bp Milewski: Miłość nie ma nic wspólnego z relacją na Instagramie

Miłość jest konkretna. Nie ma nic wspólnego z grą komputerową, relacją na Instagramie czy wyznaniami popularnego youtubera – powiedział bp Mirosław Milewski.

Bp Mirosław Milewski w homilii odwołał się do Ewangelii według św. Mateusza (Mt 22, 34-40) o przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Zaznaczył, że zawiera się w nim cała chrześcijańska mądrość. Człowiek, który wierzy w Boga powinien Go stawiać na pierwszym miejscu. Bóg, który jest Miłością, zaprasza człowieka do miłości nawet wtedy, gdy ten pozostaje obojętny na to wezwanie.

– Z miłości do Boga wynika miłość do bliźniego. Kto kocha Stwórcę, kocha też Jego stworzenie. Bliźni, to ktoś obecny blisko: w domu, w szkole, na ulicy, w parafii. Spotykamy na co dzień ludzi, którzy wierzą w Boga i kochają Go. I kochają też bliźnich. Wolontariat, angażowanie się w akcje charytatywne, pomaganie ludziom żyjącym w trudnych warunkach materialnych, wspieranie zbiórek na leczenie ciężko chorych ludzi – to wszystko jest okazywaniem miłości bliźnim – głosił duchowny.

“Nigdy nie jest idealnie”

Kaznodzieja podał przykład osoby, która otwarcie mówi o swojej miłości do Boga, do żony i rodziny: to Paweł Domagała, aktor i muzyk, autor znanej piosenki “Weź nie pytaj, weź się przytul”. Artysta otwarcie przyznaje, że czuje się katolikiem, choć nie ze wszystkim w Kościele katolickim się zgadza.

– Tak bywa z miłością: do Boga, do Kościoła, do drugiego człowieka. Nigdy nie jest idealnie, pewne rzeczy chce się zmienić, nie wszystko pasuje, ale mimo wszystko to jest właśnie miłość, pojęta jako akceptacja innego, bez względu na to, czy ten Inny, to Bóg czy też inny – człowiek – stwierdził bp Milewski.

Podkreślił też, że miłość, o której mówi Pan Jezus, jest konkretna. Nie ma nic wspólnego z grą komputerową, relacją na Instagramie czy wyznaniami popularnego youtubera. Życzył młodzieży, aby sakrament bierzmowania sprawił, że będzie jeszcze bardziej kochać Boga i ludzi.

W czasie Mszy św. bp Mirosław Milewski udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Za jego udzielenie podziękował między innymi ks. dr Sebastian Krupniewski, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie.