Wsparcie dla Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Moi Drodzy,

W związku z atakiem na księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego przybądźmy w sobotę 10 VIII o godz. 15.00 pod Krakowską Kurię w miejsce spotkań z JPII. Prośmy Boga o siłę by obronić Polskę przed „tęczową zarazą”. Okażmy Księdzu Arcybiskupowi nasze poparcie. Zawiadomcie znajomych, roześlijcie emaile jak napisał ks. prof. Dariusz Kowalczyk, jezuita, dziekan Wydziału Teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Dnia 1 sierpnia 2019 roku w 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego ksiądz Marek Jędraszewski, arcybiskup Metropolita Krakowski, Honorowy Przewodniczący naszej Rady Patronackiej wygłosił homilię w Bazylice Mariackiej w Krakowie: https://misericors.org/75-rocznica-wybuchu-powstania-warszawskiego-homilia-abp-marka-jedraszewskiego-w-bazylice-mariackiej-w-krakowie-1-sierpnia-2019.

Podczas tego kazania Ksiądz Arcybiskup mówił o Powstaniu Warszawskim, jego genezie i wpływie na późniejsze losy naszej Ojczyzny, na naszą współczesną rzeczywistość. W końcowej części tej homilii znalazło się porównanie minionej ideologii marksistowskiej do współczesnej tęczowej spod znaku LGBT. Ksiądz arcybiskup nie zaatakował nikogo personalnie. Opisał zjawisko, co jest jego obowiązkiem. To stało się powodem do ataków na osobę Ks. Arcybiskupa ze strony lobby LGBT jak np. przez krakowski Tygodnik Powszechny (od lat popierający tą ideologię) czy ojca Pawła Gużyńskiego, dominikanina z Łodzi, który domaga się nawet dymisji naszego Księdza Arcybiskupa.

Ksiądz Arcybiskup po raz pierwszy został niejako „sprowadzony” do Krakowa przez naszego Patrona księdza prof. Józefa Tischnera, kiedy w połowie lat osiemdziesiątych zaprosił ks. Jędraszewskiego z wykładem monograficznym na PAT na temat “Cahiers pour une morale” – Sartre’a. W czerwcu 1991 r. broni na Wydziale Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, rozprawę habilitacyjną na temat zbieżności i różnic między filozofią Jeana–Paula Sartre’a a Emmanuela Levinasa. Jednym z jej recenzentów był ks. Tischner. W swej recenzji napisał m. in.: „Książka księdza Marka Jędraszewskiego jest imponującym przedsięwzięciem. Zarówno J.P. Sartre, jak E. Levinas są myślicielami naszego czasu – czasu naznaczonego wojną światową, holocaustem, stalinizmem. Można śmiało powiedzieć, że aby zrozumieć, czym był ten czas, należy prześledzić drogi i bezdroża intelektualne ta kich myślicieli, jak Sartre i Levinas. Żyjąc w tym samym mniej więcej czasie i napotykając tej same mniej więcej problemy, proponowali inne rozwiązania: Sartre ateistyczne, Levinas religijne. A przecież mimo tych różnic wyjściowych ich drogi zbliżały się i krzyżowały. Byli od siebie zbyt daleko, by ze sobą polemizować. Zarazem jednak byli zbyt blisko niepokoju naszych czasów, by się do siebie nie zbliżać”.

Więc nauka, którą możemy wynieść z nauczania danego nam Wszystkim podczas homilii w Bazylice Mariackiej w Krakowie dnia 1 sierpnia 2019 roku w 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wygłoszonej przez księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego jest par excellence wierną kontynuacją próby zrozumienia myśleniem, sercem i duchem owego niepokoju naszych czasów, którą dobitnie wyraził na zakończenie owej homilii mówiąc: „pamięć o mogiłach, o których pisał Józef „Ziutek” Szczepański każe nam zdobywać się na sprzeciw nieustanny … bronić autentycznej wolności i powtarzać za Zbigniewem Herbertem, jego przesłanie Pana Cogito: „Bądź wierny idź”. Jednak zakończenie tej homilii jest dla Nas wszystkich jeszcze czymś więcej. Jest wierną realizacją dewizy biskupiej Księdza Marka Jędraszewskiego, którą są słowa „Scire Christum” („Znać Chrystusa”), współczesną misją Św. Pawła, która każe Każdemu z Nas odnaleźć swoje na wzór Apostoła Narodów „wydarzenie pod Damaszkiem” (moment zwrotny w życiu faryzeusza Pawła z Tarsu), po którym zafascynowani bez reszty miłością Boga do człowieka oraz bezgraniczną możliwością korzystania ze źródła tej miłości, do końca swego życia będziemy zdolni poświęcić się jednej misji: głoszeniu „Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2, 2). Misji, w której wydarzenie Golgoty wraz z orędziem Bożego miłosierdzia daje nam jako ludziom moc by odzyskać utraconą godność. Jak Św. Paweł zanurzeni w Chrystusie i Jego łasce będziemy wtedy mogli osiągnąć metę życia, pozostawiając za sobą całkowicie inny świat – cywilizację zbudowaną na fundamencie wiary w Jezusa.

 

Adam M. Cieśla Kraków, dnia 7 sierpnia 2019 roku.