VII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych

 
 
 
W sobotę, 1 czerwca 2024 r., odbędzie się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki. 
 
Spotkanie modlitewne rozpocznie się tuż przed godziną 12.00 i potrwa do godziny 14.30. Centralnym punktem pielgrzymki jest uroczysta Msza Święta celebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Jana Zająca. Mszę Świętą dopełni nabożeństwo zawierzenia utraconych dzieci Bożemu Miłosierdziu i zarazem dziękczynienia za dar ich życia.
Na spotkanie modlitewne zapraszamy rodziny dzieci, które zostały utracone przed narodzeniem i w późniejszych okresach rozwojowych, niezależnie od wieku zmarłego i okoliczności śmierci. Prosimy, aby każda osierocona rodzina czuła się zaproszona do wspólnej modlitwy przy Sercu Jezusa Miłosiernego. Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych jest także miejscem modlitwy i zadumy indywidualnych rodzin i osób, które doświadczyły różnych form przemocy prenatalnej.

Przed Mszą Świętą karteczki z imionami dzieci lub rodziców z dziećmi (przykładowo: dziecko nienarodzone Jana i Anny) zostaną zebrane przez alumnów, w trakcie Mszy Świętej złożone na ołtarzu, a po zakończeniu pielgrzymki wpisane do Księgi Dzieci Utraconych prowadzonej w sanktuarium. Przed rozpoczęciem Eucharystii uczestnicy otrzymają akty zawierzenia i świece, które posłużą nam podczas nabożeństwa zawierzenia i dziękczynienia.