VI edycja Konferencji Opieka Paliatywna i Hospicyjna “Samotność u kresu – wyzwania opieki wspierającej w czasie pandemii”

W dniu 26 października 2021 r. odbędzie się VI edycja Konferencji OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA – medycyna, humanizm, wolontariat. „Samotność u kresu – wyzwania opieki wspierającej w czasie pandemii”, której znaczna część poświęcona będzie opiece hospicyjnej dzieci.

Środowisko krakowskich hospicjów reprezentować będzie Członek Zarządu ds. podmiotu leczniczego naszego Hospicjum, dr hab. n. med. Jolanta Goździk ze swoim wystąpieniem pt. “Co znaczy towarzyszyć”.

 

 

Poniżej program konferencji:

 

VI edycja Konferencji
Opieka paliatywna i hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat
„Samotność u kresu – wyzwania opieki wspierającej w czasie pandemii”

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 8.00–8.55
OTWARCIE KONFERENCJI
 
Wystąpienia:

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie
dr Jolanta Stokłosa

9.00
WYKŁAD
 
„Czymże więc jest czas?” Kilka refleksji na temat śmierci i przemijania.
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Jacek Popiel
9.30

 

Sesja I – Pandemia – osamotnienie w odchodzeniu 
prowadzący sesję – dr Tomasz Grądalski
Lekarz Naczelny Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

 

Odporność na COVID-19.
prof. dr hab. Marek Sanak
kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
9.55
Psychologiczne problemy u pacjentów z COVID-19.
prof. dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
10.15
Problemy psychologiczne u pacjentów z cukrzycą w dobie pandemii – doświadczenia krakowskie.
dr n. med. Katarzyna Cyranka
Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
10.35
Rodo w prawie medycznym w okresie pandemii – zagrożenia dla podmiotu medycznego.
dr n. praw. Maciej Gibiński
Centrum Doradcze Prawa Medycznego w Krakowie
10.55
Dyskusja i podsumowanie sesji I.
dr Tomasz Grądalski
11.15
PRZERWA 11.35-12.05

 

Sesja II – Hospicjum dla dzieci 
prowadzący sesję dr hab. Maciej Pilecki
kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

 

Epidemiologia – zapotrzebowanie na pediatryczną opiekę paliatywną w Polsce.
dr hab. n. med. Tomasz Dangel
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
12.05
Kwalifikacja do opieki paliatywnej i przekazanie dziecka do hospicjum domowego.
dr hab. n. med. Tomasz Dangel
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
12.25
Co znaczy towarzyszyć.
dr hab. n. med. Jolanta Goździk
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum,
kierownik Ośrodka Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie,
członek zarządu fundacji Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera
12.45
Dojrzewanie w cieniu choroby onkologicznej.
dr hab. Maciej Pilecki
kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum,
konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
13.05
18 lat spełniania marzeń dzieci – historia Fundacji Mam Marzenie.
dr n. med. Teresa Weber-Lipiec
Oddział Medycyny Paliatywnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
członkini Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie, Ogólnopolski Konsultant Medyczny Fundacji
13.25
Dyskusja i podsumowanie sesji II.
dr hab. Maciej Pilecki
13.45

 

Sesja III – Stany terminalne nienowotworowe 
prowadząca sesję – dr n. med. Teresa Weber-Lipiec
Oddział Medycyny Paliatywnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
członkini Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie, Ogólnopolski Konsultant Medyczny Fundacji

 

Dlaczego chorzy wyleczeni z choroby nowotworowej cierpią z powodu bólu?
prof. dr hab. Jerzy Wordliczek
kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
14.05
Zakażenie HIV – późne rozpoznanie i ich konsekwencje.
dr hab. Monika Bociąga-Jasik
Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
14.25
Przedstawienie standardów postępowania w terapiach medycznych u pacjentów w okresie kresu życia – stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta – opublikowane w 2021 r.
dr n. med. Teresa Weber-Lipiec
Oddział Medycyny Paliatywnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
członkini Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie, Ogólnopolski Konsultant Medyczny Fundacji
14.45
Dyskusja i podsumowanie sesji III.
dr n. med. Teresa Weber-Lipiec
15.05
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJIProrektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
15.20

 

DODATKOWO

Warsztaty /do wyboru, tylko w formie stacjonarnej/
15.40 – 17.40

Warsztat I

Jak chwytać w locie jaskółki, czyli o ukrytych zaproszeniach do trudnych rozmów z pacjentami.
mgr Agnieszka Kwiecińska
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie
mgr Paulina Zielińska
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
dr med. Magdalena Jarosz
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Warsztat II

Komunikacja z osobami opiekującymi się chorym u kresu.
mgr Agnieszka Karpowicz
Fundacja Pełna Życia, projekt „WSPORNIK – Punkt Wsparcia Opiekunów”
maksymalnie 15 osób – decyduje kolejność zapisu

Warsztat III

Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie i śmierci bliskiej osoby.
mgr Natalia Czyżowska, doktorantka
Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
maksymalnie 25 osób – decyduje kolejność zapisu

Warsztat IV

Komunikacja z osobami chorymi, u których występują jakościowe zaburzenia funkcji poznawczych.
mgr Elżbieta Wesołek
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie
maksymalnie 15 osób – decyduje kolejność zapisu

Warsztat V

Prawa pacjenta i RODO w opiece hospicyjnej.
dr n. praw. Maciej Gibiński
Centrum Doradcze Prawa Medycznego w Krakowie

Warsztat VI

Kompresjoterapia obrzęków.
mgr Joanna Kurpiewska
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie
maksymalnie 14 osób – decyduje kolejność zapisu
warsztat odbędzie się 3 listopada 2021r. (środa) o godzinie 16.00 w Sali warsztatowej TPCH „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie, ul. Fatimska 17, Kraków