Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu ogłosił papież Pius IX w 1854 r. ustanawiając świętem kościelnym pierwszej klasy. W wielu świątyniach składa się tego dnia przyrzeczenia duchowej adopcji. Wierni podejmujący ją zobowiązują się do codziennej modlitwy przez dziewięć miesięcy w intencji dziecka poczętego zagrożonego aborcją.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny została ogłoszona 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papieża Piusa IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów.

„Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną” – ogłosił wówczas papież. Zaznaczył także, że ten, kto tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłącza się ze społeczności Kościoła, stając się odstępcą i winnym herezji.


Źródło: TVP.info