Tischner o Miłosierdziu Bożym

Dzisiaj czcimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Święto Miłosierdzia. Według objawień mistycznych św. Faustyny Kowalskiej, o ustanowienia tego święta prosił Jezus Chrystus i dał obietnice związane z nim. Poprzedza je nowenna do Miłosierdzia Bożego, rozpoczynana w Wielki Piątek.

Jest kilka miejsc w Dzienniczku św. Faustyny, które mówią o Święcie Miłosierdzia. W jednym z nich jest napisane: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia” (Dz. 299).

„Pamiętam rozmowę mojego przyjaciela, ks. prof. Pawła Bortkiewicza, z pewnym znanym polskim dramaturgiem, który skończył właśnie lamentacje nad prowincjonalizmem polskiej kultury – mówi w rozmowie z Gościem Niedzielnym Dariusz Karłowicz. – Paweł pyta go: „A czy pan wie, jaki polski pisarz jest najczęściej tłumaczony na obce języki?”. Tamten odpowiada: „Lem?”, „Miłosz?”, „Mrożek?”, „Szymborska?”. Mina, jaką miał ten światowiec, kiedy dowiedział się, że to s. Faustyna Kowalska, była naprawdę zabawna. Ktoś może zapytać: a właściwie co nauce i myśli filozoficznej do tych „pobożnych zapisków”? Odpowiedzi dostarcza sam ks. Tischner. W pierwszym artykule o s. Faustynie tłumaczył: „Gdyby jednak ktoś jeszcze miał wątpliwości, niech rozważy propozycję Henri Bergsona, który uważał, że filozofia nie będzie pełną filozofią, jeśli nie uwzględni doświadczenia mistyków”.

Nasz Patron ks. prof. Józef Tischner pokazuje w swojej książce „Drogi i bezdroża miłosierdzia”, na czym prawdziwe miłosierdzie polega: „Można powiedzieć: istnieją dwa klucze do aktu miłosierdzia. Jeden ma w ręku ojciec, a drugi syn. Ojciec jest otwarty na powrót. Otwarcie to już jest miłosierdziem, jak gotowość do wybaczenia już jest wybaczeniem. Od syna zależy jednak nawrócenie. Nawrócenie zawiera moment »oczyszczenia«. Syn musi się nawrócić i powrócić. On sam musi siebie »oczyścić«. Musi uznać wobec samego siebie swój błąd. Nikt za niego tego nie zrobi. Jeśli jednak już zrobi, wykroczy poza pole sprawiedliwości i wkroczy na pole miłosierdzia. Syn oddaje ojcu to, co marnował. Papież podkreśla: miłosierdzie jest wzajemnością. Ojciec potwierdza synostwo i otrzymuje potwierdzenie ojcostwa”.

Zapraszam do lektury „Drogi i bezdroża miłosierdzia” autorstwa ks. Józefa Tischnera o istocie Bożego Miłosierdzia, które były pisane w trakcie ostatnich lat Jego ciężkiej choroby i jest dostępna w wielu miejscach.

Adam M. Cieśla