Święto św. Andrzeja Boboli – patrona Polski

Andrzej Bobola, patron Polski, narodził się 29 lub 30 listopada 1591 roku w rodzinie szlacheckiej, a jego droga życiowa wiodła przez niezwykłe wyzwania i duchowe przeżycia. Po wstąpieniu do zakonu jezuitów, podjął misję głoszenia Słowa Bożego w różnych zakątkach Polski. Jego kazania dotykały i przemieniały serca wielu.

Mimo wielu tortur i cierpień, które go spotkały, św. Andrzej Bobola nie wyrzekł się swojej wiary ani nie przestał głosić nauk Jezusa Chrystusa. Ostatecznie, 16 maja 1657 roku, w miejscowości Janów Poleski, został zamordowany przez swoich oprawców. Jego męczeńska śmierć jest dowodem na niezłomną wiarę i niesamowitą odwagę, którą się kierował, stając w obronie wartości chrześcijańskich.

W roku 1611, w wieku 20 lat, Andrzej wstąpił do nowicjatu jezuitów w Wilnie, oddając się służbie Bogu. Po dwóch latach przyjął święte śluby zakonne, zobowiązując się do ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Jego droga ku duchowej doskonałości właśnie się rozpoczęła.

Przez kolejne lata studiował filozofię i teologię na Akademii Wileńskiej, a także zdobywał doświadczenie pedagogiczne w szkołach jezuickich w Braniewie, Pułtusku i Wilnie. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1622 roku, kontynuował studia teologiczne i pełnił różne funkcje duszpasterskie w kolegiach jezuickich.

Andrzej Bobola wykazywał się niezwykłą gorliwością w posłudze duszpasterskiej. Pełnił funkcje kaznodziei, spowiednika, a także kierownika duchowego w różnych miejscach, w tym w Wilnie, Płocku, Warszawie, Łomży, Pińsku i innych. Jego ewangelizacyjne dary sprawiły, że był ceniony i szanowany zarówno przez współbraci zakonnych, jak i wiernych. Jego nauki i kazania przyciągały tłumy, a on sam stał się nie tylko duchowym przewodnikiem, ale także przyjacielem potrzebujących.

Andrzej Bobola to postać, która nie tylko pielęgnowała wiarę, ale także angażowała się w walkę o dobro i sprawiedliwość. Jego pragnienie podążania drogą Jezusa wyrażało się w odwadze, wytrwałości i zdecydowaniu, z jakim podejmował swoją misję. To była walka nie mieczem, lecz Słowem. Ślubowanie jezuickie, które złożył w 1630 roku, jest wyrazem jego zobowiązań do ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, a także do troski o wychowanie dzieci według wartości chrześcijańskich.

Jego praca jako kaznodziei, misjonarza i kierownika duchowego przyniosła nadzieję i wiarę tym, którzy ją potrzebowali. Andrzej Bobola był Apostołem Polesia i Łowcą Dusz, a jego gorliwość apostolska została doceniona nawet przez papieża Piusa XII.

Zdecydowany, pełen ducha szlachcic pochodzący z Małopolski, był obdarzony typowymi dla ówczesnej epoki i swojego pochodzenia wadami, ciężko pracował nad swoim charakterem. Papież Pius XII pisał o nim:

„Mając w pamięci to tak ważne upomnienie Chrystusowe: (Łk 9, 23), zabrał się najgorliwiej do nabycia chrześcijańskiej pokory przez wzgardę samego siebie. A ponieważ z natury miał pewną skłonność do wyniosłości i niecierpliwości oraz odrobinę uporu, wydał samemu sobie nieubłaganą walkę. Przez tę walkę wziął niejako krzyż Chrystusowy na ramiona i szedł z nim na Kalwarię, aby u jej szczytu osiągnąć zarazem przy łasce Bożej tę doskonałość upragnionej i gorącymi modlitwami wyjednywanej pokory, przez którą dochodzi się do wszystkich blasków świątobliwości chrześcijańskiej.”

Męczeńska śmierć Andrzeja Boboli stanowi niezaprzeczalny dowód jego wierności wobec Chrystusa. Po zajęciu Wilna przez Kozaków, całe katolickie Zadnieprze było atakowane z powodu porzucenia wiary prawosławnej. Niszczono świątynie i szkoły katolickie, a także mordowano duchownych i zakonników. Bobola powrócił z Wilna do Pińska, jednak szybko musiał uciekać przed nacierającymi Kozakami. Jego męczeństwo rozpoczęło się, gdy został schwytany i poddany brutalnym torturom.

Andrzej Bobola został skatowany, okaleczony i ostatecznie zamordowany. Mimo potwornych cierpień, nie wyparł się swojej wiary ani swojego powołania. W dniu 16 maja 1657 roku, otrzymał dwie śmiertelne rany od szabli. Ten bohaterski męczennik został pochowany w podziemiach kolegium w Pińsku.

Relikwie św. Andrzeja Boboli, odkryte 19 kwietnia 1702 roku, były niezwykle dobrze zachowane. Historia ich przechodzenia jest pełna niezwykłych wydarzeń, w tym próby wywiezienia ich przez bolszewików oraz ich późniejszy triumfalny powrót do Polski w 1938 roku.

Dzięki wysiłkom Stolicy Piotrowej i ogromnej determinacji Polaków, szczątki świętego Andrzeja Boboli zostały przetransportowane z Rzymu do Polski, gdzie od 17 czerwca 1938 roku znajdują się w Warszawie, w sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej 61.

Święty Andrzej Bobola to postać wyjątkowa w historii Polski i Kościoła katolickiego. Jego życie, poświęcenie i męczeńska śmierć stanowią inspirację dla wszystkich, którzy dążą do większej bliskości z Bogiem i gotowi są bronić swojej wiary w każdych okolicznościach. Niech jego przykład będzie dla nas źródłem mocy i duchowej odwagi w naszym życiu.

Andrzej Bobola został wyniesiony na ołtarze dzięki staraniom o. Marcina Godebskiego i biskupa łuckiego Aleksandra Benedykta Wyhowskiego. Generał jezuitów Michelangelo Tamburini rozpoczął starania o jego beatyfikację w 1712 roku, a proces ten wznowiono w 1826 roku z nowym postulatorem, o. Rajmundem Brzozowskim. 24 czerwca 1853 papież Pius IX wydał dekret zezwalający na beatyfikację Andrzeja Boboli, który następnie odbył się 30 października 1853 w bazylice św. Piotra w Rzymie.

W procesie kanonizacyjnym papież Pius XI, 16 marca 1937 roku, uznał cudowne uzdrowienia za przyczyną bł. Andrzeja Boboli, a 17 kwietnia 1938 roku kanonizował go w Rzymie, w dzień Zmartwychwstania Pańskiego. 16 maja 1957 roku papież Pius XII promulgował encyklikę Invicti athletae Christi w trzechsetną rocznicę jego śmierci.

 

źródło: https://patronpolski.pl