Spotkanie wolontariuszy – podsumowanie

W dniu wczorajszym, 10 września 2020 r., po dłuższej przerwie spowodowanej stanem epidemiologicznym oraz późniejszej przerwie wakacyjnej, udało nam się zorganizować spotkanie wolontariuszy. Miejscem spotkania był ogródek restauracji „U Pana Cogito” na Bałuckiego 6 w Krakowie, w bliskim sąsiedztwie siedziby biura Fundacji.

Oprócz spraw organizacyjnych, głównym punktem spotkania było szkolenie/prezentacja Pani psycholog Hospicjum, Kingi Czechowiak-Drewniak, pt. „Drogowskazy w krainie dziecięcej choroby”, które dotyczyło dzieci z chorobami onkologicznymi, a tych w Krakowskim Hospicjum dla Dzieci również nie brakowało.

Wolontariusze zadeklarowali dalszą chęć pomagania naszym małym podopiecznym oraz ich rodzinom, a także poszerzania swojej wiedzy na tematy opieki paliatywnej.

Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom za przybycie!

Emilia Kowalska

Koordynator wolontariatu