Spotkanie Rodzin po Stracie – istotne zmiany

Spotkanie Rodzin po Stracie, zaplanowane na 17 października 2020 r. na terenie Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu odbędzie się, ale, w związku z sytuacją epidemiologiczną, w nieco zmienionej formie. O godz. 10:00, dla zainteresowanych, bez udziału dzieci bez względu na wiek, kapelan Hospicjum, ks. Józef Habina, poprowadzi różaniec, a zaraz potem Mszę Św. Obiad z oczywistych względów zostaje odwołany. Prosimy o indywidualne przemyślenie decyzji wyjazdu na spotkanie, które będzie prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas epidemii. W związku z tym prosimy wszystkich uczestników o zastosowanie się do zaleceń ks. Józefa oraz podpisanie ankiet epidemiologicznych, dostępnych u naszego kapelana.