Rocznica urodzin Witolda Pileckiego

13 maja 1901 roku urodził się Witold Pilecki, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, ochotnik do Auschwitz, powstaniec warszawski. Po wojnie skazany przez komunistów na śmierć…

Fundacja Nie zapomnij o nas @NieZapomnijONas