Reparacje od Niemiec

Nikt w Niemczech i w Polsce, łącznie z Tobą, czy ze mną, nie może wskazać systemu moralnego czy porządku prawnego, w którym sprawca zbrodni był władny samodzielnie i wyłącznie określać zakres swojej winy, ale także zakres i czas swojej odpowiedzialności

— powiedział Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych RP na konferencji prasowej ze swoją odpowiedniczką w Niemczech, Annaleną Baerbock, 4 października 2022 roku.