Polityka Prywatności

§1. Administrator Danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. J. Tischnera z siedzibą ul. Różana 11/1, 30-305 Kraków, KRS: 00000203313, NIP: 676-22-64-686, REGON: 356822657. Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby lub mailowo ([email protected]). Dane, które przetwarzamy, to imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, numer konta bankowego, oraz dane wrażliwe dotyczące podopiecznych hospicjum. Te ostatnie są szczególnie chronione z ograniczeniem dostępu do nich do wybranej grupy pracowników, zleceniobiorców i firm współpracujących z hospicjum.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja zadań  statutowych (www.hospicjumtischnera.org/statut-fundacji), w ramach której przetwarzanie danych jest niezbędne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Państwa dane przechowujemy zgodnie z regulacjami przepisów prawa w tym  prawa podatkowego, skarbowego, Kodeksu Cywilnego oraz praw pacjenta.

 

§2. Darczyńcy

Podanie przez darczyńców danych osobowych (jak niżej) jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji zadań Hospicjum oraz wypełnienia obowiązków prawnych.

 1. W przypadku darowizny przekazanej przelewem na rachunek bankowy Hospicjum przetwarzamy dane osobowe przekazane przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny oraz adres.
 2. W przypadku darowizny przekazanej przez systemy: PayU – otrzymujemy następujące dane: imię,  nazwisko, adres, e-mail i numeru konta bankowego; PayPal –uzyskujemy dane w postaci: nazwa płatnika, e-mail i numeru telefonu.
 3. Jeżeli Hospicjum otrzymuje zaproszenie do udziału w uroczystości, w ramach której ofiarowane są datki do zaplombowanej puszki, to gospodarzy (organizatorów) uroczystości prosimy o udostępnienie danych niezbędnych do kontaktu i wydania upoważnienia na użycie puszki: imię, nazwisko, numer i seria dokumentu tożsamości, miejsce uroczystości i adres gospodarza (organizatora), numer telefonu, adres e-mail.
 4. W przypadku przekazania darowizny 1% podatku na nasze Hospicjum otrzymujemy od urzędu skarbowego tylko dane osób, które zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie swoich danych. Są to: imię i nazwisko, adres, wysokość przekazanej kwoty podatku, dane współmałżonka/-ki w przypadku wspólnego rozliczania podatku, oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%. Dane te są przez nas przetwarzane, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu podziękowania za wsparcie np. przez wysłanie podziękowania, ulotki z informacją o naszej działalności statutowej, kartek z życzeniami okolicznościowymi oraz kwartalnika „Miłość nas rozumie”. Każda osoba, która nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeśli nawet zaznaczyła taka zgodę w formularzu PIT może wysłać prośbę o zaprzestanie przetwarzania jej danych przez Hospicjum na adres [email protected]. Dane osób udostępnione przez Urząd Skarbowy w ramach 1% będą są przechowywane i przetwarzanie przez Hospicjum przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego.
 5. W przypadku przekazania darowizny w postaci wykupienia „listu do św. Mikołaja” w ramach dorocznej akcji Hospicjum przetwarzane dane to: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Uzyskane dane są wykorzystywane do kontaktu w sprawach organizacyjnych w trakcie trwania akcji, oraz po jej zakończeniu do przesłania podziękowania za udział w tej akcji.

 

§3. Dane osób komunikujących się z Fundacją przez portale społecznościowe

 1. Facebook  jest  administratorem danych osobowych swoich użytkowników i przetwarza je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka także Krakowskie Hospicjum dla Dzieci. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami kontaktującymi się z nami, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.
 2. Twoich interakcji z nami na Facebooku nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałaś/-eś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałaś/-eś adres e-mail z prośbą o kontakt). Nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych. Miej jednak na uwadze, że do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp odpowiednio Facebook jako administrator portalu.
 3. Jeśli chcesz, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności zachęcamy do kontaktowania się z nami za pośrednictwem innych kanałów niż portale społecznościowe. Jeśli piszesz do nas np. e-mail, mamy kontrolę nad tym, co stanie się z tą informacją i kto ją przeczyta. Możesz ją też zaszyfrować.

 

§4. Pliki cookies

 1. Witryna www.hospicjumtischnera.org używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer strony i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Poniżej znajdują się linki do instrukcji zarządzania plikami cookies dla poszczególnych przeglądarek:

§4. Warunki ogólne

 1. Dane przekazane Hospicjum mogą być udostępniane podmiotom trzecim, tj.: a) innym administratorom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, b) innym usługodawcom współpracującym z Administratorem, na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z uprawnieniami. W takich przypadkach zostają udostępnione jedynie dane niezbędne do świadczenia usług na okres świadczenia tej usługi, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Od podmiotów współpracujących wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji i wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi.
 2. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji  międzynarodowych.
 3. Zawsze mają Państwo prawo żądać od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Ponadto, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Hospicjum niezgodnie z nasza polityka prywatności przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.