Podziękowanie dla SUP Kultury

W ramach akcji charytatywnej #pływamypomagamy, zorganizowanej 6 grudnia przez SUB Kultura Kraków, której celem było wsparcie podopiecznych z naszego Hospicjum Mikołaje – dobroczyńcy pokazali się na deskach SUP spływając nurtem Wisły pod Wawelem.

Uzyskana kwota zbiórki zorganizowanej podczas akcji została przekazana przez przedstawicieli SUB Kultury na ręce pracowników biura i, jak zawsze, zostanie przeznaczona na cele statutowe Fundacji.

Serdecznie dziękujemy!