Podziękowania dla św. Mikołaja

Podopieczni Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem, którzy napisali listy do św. Mikołaja otrzymali już swoje podarki i, jak widać na załączonych zdjęciach, ogromnie się z tego cieszą.