KRS 0000203313

Organizacja Pożytku Publicznego

[email protected] +48 12 269 86 20

98 1240 1444 1111 0010 1566 6214 Swift: PKOPPLPW

Jak pomagamy

 • Dla nieuleczalnie chorych dzieci
 • Opieka od poczęcia - perinatalna
 • Wsparcie po stracie dziecka

Wesprzyj nas

(*) Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych za pomocą połączenia szyfrowanego do serwisu PayU S.A. w celu realizacji płatności. Nie zapisujemy tych danych na naszym serwerze.

Polityka Prywatności

§1. Administrator Danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. J. Tischnera z siedzibą ul. Różana 11/1, 30-305 Kraków, KRS: 00000203313. Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby lub mailowo ([email protected]).

  Jakie dane przetwarzamy:

  imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, numer dokumentu tożsamości, numer konta bankowego, oraz dane wrażliwe dotyczące naszych podopiecznych. Te ostatnie szczególnie chronione z ograniczonym dostępem.

 2. Celem przetwarzania Państwa danych jest działalność statutowa www.hospicjumtischnera.org/pl/statut-fundacji, w ramach której przetwarzanie danych jest niezbędne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 3. Państwa dane przechowujemy zgodnie z regulacjami przepisów prawa: podatkowego, skarbowego, Kodeksu Cywilnego; oraz praw pacjenta:

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009, nr 52, poz. 417)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r., w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010, nr 252, poz. 1697 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657)
 4. Państwa dane pozyskane w związku z:

  • objęciem opieką medyczną, psychologiczną i socjalną;
  • zaproszeniem na uroczystości w celu przeprowadzenia zbiórki;
  • udzieleniem wsparcia finansowego-wpłacając na konto Hospicjum;
  • wolontariatem;
  • udziałem w akcjach organizowanych przez Administratora dla Podopiecznych i ich Rodzin;
  • współpracą z nami;

  są udostępniane podmiotom trzecim na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z uprawnieniami:

  1. innym administratorom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, medycznych;
  2. innym usługodawcom współpracującym z Administratorem (np. biuro podróży, ośrodki wypoczynkowe, drukarnia, informatycy, biuro ubezpieczeń);
  3. wolontariuszom.

  W takich przypadkach zostają udostępnione jedynie dane niezbędne do świadczenia usług na okres świadczenia tej usługi o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Wymagamy od podmiotów zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji i wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi.

 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora:

  1. dostępu do swoich danych,
  2. ich sprostowania,
  3. przenoszenia,
  4. usunięcia,
  5. ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§2. Pliki cookies

 1. Witryna www.hospicjumtischnera.org używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu.

 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Poniżej znajdują się linki do instrukcji zarządzania plikami cookies dla poszczególnych przeglądarek:

Józef Tischner logo

jozeftischner.pl

Zapraszamy na stronę internetową

Wsparcie po śmierci dziecka
 • Wsparcie dla rodziców po stracie dziecka
 • Dyżur psychologa
 • Grupy wsparcia

Polecane strony

 • Joachim Mencel - artysta muzyk
 • Raport z bezdroży.pl
 • Fundacja Judaica
 • Malarstwo Anastazji Dżupiny
 • Portal Tischner.pl
 • Stowarzyszenie Drogami Tischnera