Odbiór prezentów od św. Mikołaja – relacja

W minioną sobotę, 5 grudnia, w przeddzień święta św. Mikołaja, dzieci z naszego Hospicjum wraz z Rodzicami zaproszone zostały na Mszę Św., którą uroczyście odprawił ks. Józef Habina – kapelan Hospicjum. Zaraz po Mszy Św. w biurze Hospicjum na ul. Różanej każdy mógł odebrać swój wymarzony prezent.

Ze względów epidemiologicznych coroczne spotkanie mikołajkowe w Centrum Kultury Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu nie odbyło się, lecz akcja pisania listów cieszyła się, jak zawsze, dużym powodzeniem.

132 listy napisane przez naszych Podopiecznych, dzieci z Rodzin po Stracie, ich rodzeństwo, a także uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennej umieszczone na naszej stronie rozeszły się jak ciepłe bułeczki i w przeciągu kilku dni wszystkie zostały wykupione.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom oraz uczniom V L.O. w Krakowie za hojne serca okazane naszym Podopiecznym oraz sprawne dostarczanie paczek do biura Fundacji.