Nocleg dla potrzebujących z Ukrainy

Na prośbę Centrum Wolontariatu z Lublina przekazujemy informację o zapotrzebowaniu na nocleg dla 4 osób z Ukrainy. Są to dwie kobiety, 7-letnia dziewczynka i 13-letni niepełnosprawny chłopiec. Ze względu na niepełnosprawność chłopca, dobrze by było, gdyby potencjalne miejsce noclegu było pozbawione barier architektonicznych.
 
Zwracamy się do prośbą do wszystkich osób, które mają warunki i możliwości lokalowe o odzew w tej sprawie.
 
Prosimy o kontakt pod numerem 663 814 000