Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Życia

24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Życia – święto uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej w 2004 roku uchwałą o następującej treści:

 

UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Życia

§ 1.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza dzień 24 marca Narodowym Dniem Życia.

Dzień ten powinien stać się okazją do narodowej refleksji
nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej
za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi
najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych.

Dzień ten powinien być również motywem solidarności społecznej, zachętą dla

wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia.

§ 2.

Narodowy Dzień Życia będzie odtąd obchodzony corocznie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Narodowy Dzień Życia to okazja do refleksji na temat życia ludzkiego, szczególnie tego najmniejszego
i bezbronnego.