Moje cztery miesiące w więzieniu

Szanowni Państwo, Drogie Siostry i Bracia,

jak zapewne wiadomo, zostałem skazany przez sąd niemiecki za to, że homoseksualne kliki duchownych-przestępców – jak kardynał Theodore McCarrick – określiłem (po dłuższym wyliczeniu ich win, jako między-podsumowanie) mianem „pasożytów” i „raka” Kościoła.

Pan Jezus tego rodzaju upadłe grupy duchownych określał jeszcze wielokrotnie surowiej mówiąc o nich: „obłudnicy, pełni zdzierstwa i niegodziwości, głupi i ślepi, przewodnicy ślepi, węże, plemię żmijowe, mordercy proroków, groby pobielane, winni piekła, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?” (Por. Mt 23, 12-36 oraz Łk 11, 37-53).

Widać zatem, że dzisiaj w Niemczech Pana Jezusa skazano by na karę wielokrotnie dłuższego więzienia i to już jest wystarczające wyjaśnienie całej sytuacji.

Jeśli Państwo popierają te zmagania, to proszę o poparcie i rozpowszechnianie petycji w mojej obronie, które dotąd, do dnia Święta Przemienienia Pańskiego podpisało już ponad 35 tysięcy osób. Jest ona dostępna także po angielsku i niemiecku:

PETYCJA: Brońmy Ks. Prof. Dariusza Oko – Powiedz NIE cenzurze słowa (bronmyksiedzaoko.pl)

http://defendreverendoko.org – Englisch

http://verteidigedenpriesteroko.de/ – Deutsch

Oczywiście tutaj nie chodzi jedynie o mnie, ale w ogóle o ludzką wolność i godność w całej Unii Europejskiej, gdyż zależnie od wyniku procesu, który mnie czeka, będzie postępować wiele innych sądów.

Tutaj chodzi o obronę przed nową ateistyczną ideologią, o obronę fundamentalnej godności człowieka i chrześcijanina, o obonę wolności słowa, wolności nauki i wolności religii, to nasza wspólna sprawa. Ideolodzy gender chcą nas znowu poniżyć i zniewolić podobnie, jak czynili to ich ojcowie, czyli ideologowie bolszewiccy oraz nacjonalistyczni.

Dla zainteresowanych dołączam też piękny list ks. bp Radosława Zmitrowicza z Ukrainy, zdjęcia okładek tygodników z tego tygodnia oraz wykazy ostatnich publikacji internetowych i gazetowych, w których szerzej omawiam aktualny stan naszej obrony.

Z prośbą o modlitwę

Ks. Dariusz Oko

 


List ks. bp Radosława Zmitrowicza