List do św. Mikołaja – informacja dla rodziców

Drodzy Rodzice,

w grudniu nasze Hospicjum po raz kolejny pragnie zorganizować spotkanie ze św. Mikołajem dla dzieci pozostających pod naszą opieką oraz ich rodzeństwa do 15 roku życia. W związku z tym prosimy każde dziecko o napisanie listu do św. Mikołaja, z zastosowaniem się do poniższych uwag:

  • każde dziecko pisze swój list do Św. Mikołaja, którego czytelny i przejrzysty SKAN (w formacie .jpg) lub zdjęcie dobrej jakości ma trafić na adres mailowy: emilia.tyralewska@hospicjumtischnera.org w nieprzekraczalnym terminie do 28 października,
  • list jest prośbą skierowaną do Św. Mikołaja, w której dziecko wymienia prezenty,
  • każdy list na końcu zawiera imię i wiek dziecka, np. Jaś, lat 5,
  • w każdym mailu proszę o informację, którego dziecka dotyczy prośba (np. Jaś Nowak, lat 10),
  • każdy list musi być czytelny i ładny wizualnie – będzie dostępny do wykupienia na naszej stronie internetowej,
  • prezenty powinny być łatwe do kupienia dla darczyńcy, łatwe do przeniesienia. dostępne do kupienia, bez roślin i szklanych, ciężkich rzeczy,
  • koszt prezentów w jednym liście nie może przekroczyć 300 zł.
 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Fundacji od poniedziałku do piątku pod nr tel. 663814003.
 
Z pozdrowieniami,
Adam M. Cieśla