II Kongres Tischnerowski “Oblicza wolności”

W 2020 roku minęło 20 lat od śmierci, a w 2021 roku świętujemy 90. rocznicę urodzin Józefa Tischnera. II Kongres Tischnerowski organizowany w dniach 11-13 października ma za zadanie przypomnieć osobę Księdza Profesora oraz postawić pytanie o aktualność jego myśli – tematem przewodnim będzie wolność oraz jej rozmaite oblicza.

 

program2021m