Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II “Veritatis splendor”

Mija okrągła rocznica 30 lat od opublikowania encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, zatytułowanej Veritatis splendor, czyli Blask prawdy, w związku z tym
zachęcamy do przeczytania

Streszczenie encykliki Veritatis splendor, czyli Blask prawdy

Dlaczego encyklika dotycząca moralności?

Uzasadniając publikację nowej encykliki papieskiej, kard. Józef Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, wskazał na dwa motywy tego wydarzenia: wewnętrzny i zewnętrzny.

Pierwszy motyw wynika z samej istoty chrześcijaństwa, które nie jest tylko zbiorem dogmatów, ale jest przede wszystkim “sposobem życia”, “drogą”. Jeszcze zanim słowo “chrześcijaństwo” zostało wymyślone, religię chrześcijańską nazywano po prostu “drogą”, o czym zaświadczaj ą Dzieje Apostolskie (por. Dz 22,4). Właśnie przez swój sposób życia pierwsi chrześcijanie odróżniali się od innych ludzi ówczesnego świata. Dlatego do natury Kościoła należy przede wszystkim ukazywanie drogi, jaką chrześcijanin ma podążać. A ta droga wyraża się głównie przez normy moralne. Nieustanne przypominanie tej drogi jest więc podstawowym zadaniem papieża i biskupów.

Drugi motyw ogłoszenia encykliki, motyw zewnętrzny, wynika z sytuacji współczesnego świata. Dla dzisiejszego człowieka coraz częściej normy moralne stają się bardzo relatywne, względne. Opanowany przez cywilizację techniczną i ideologię sukcesu, pyta on nie tyle o godziwość swoich czynów, ile o możliwości praktyczno-techniczne ich realizacji oraz o ich skuteczność. Uważa on, że każdy ma postępować według swoich przekonań. Taki indywidualizm i relatywizm w dziedzinie moralnej łatwo może zburzyć podstawy współżycia ludzkiego i zagraża godności ludzkiej. Przypomnienie światu norm moralnych staje się więc dziś, bardziej niż kiedykolwiek, kwestią ocalenia ludzkości. 

Pełna treść encykliki

 


Źródło: adonai.pl