Dzwon na Wieży Ratuszowej będzie uruchomiony!

Data 8 września na całym świecie jest Dniem Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa i właśnie tego dnia nastąpi w Krakowie uroczyste otwarcie odnowionego placu Świętego Ducha oraz uruchomienie dzwonu na Wieży Ratuszowej. Dodatkowo, Dzień Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa będzie połączony z rocznicą wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), w której znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, liczy blisko 300 miast członkowskich. Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa ma na celu wspieranie realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa, zachęcanie do współpracy i wymiany informacji oraz inicjowanie ekspertyz dotyczących ochrony i zarządzania miejskim dziedzictwem, a także rozwijanie poczucia solidarności wśród miast członkowskich.

Dzwon na Wieży Ratuszowej

Dzwon „gwałtowny”, którego uruchamianie pozostawało w gestii miejskiej straży, zawieszony był na wieży wyższej kościoła Mariackiego uważanej za miejską strażnicę (wieża niższa pełniła rolę dzwonnicy). Jego odlanie nastąpiło około 1378 roku, a w roku 1681 dzwon został ściągnięty z hejnalicy i przetransportowany saniami pod Wieżę Ratuszową. Tam pełnił rolę cymbała zegarowego – zegar na Wieży Ratuszowej był od początków XVIII wieku głównym publicznym czasomierzem miasta. Dzwon przestał bić ponad pół wieku temu, ale 8 września dzięki staraniom Muzeum Krakowa odzyska swoją funkcję.

Przywrócenie dźwięku dzwonu „gwałtownego” miastu to świadectwo dbałości o dziedzictwo niematerialne: warto przypomnieć, że to za sprawą Krakowa i jego tradycji szopkarskich (nad którymi opiekę sprawuje właśnie Muzeum Krakowa) pierwszy polski wpis znalazł się na prowadzonej przez UNESCO od 2008 roku liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Dodajmy jeszcze, że uruchomienie dzwonu na Wieży Ratuszowej uczci jednocześnie przypadającą w tym roku 500. rocznicę odlania dzwonu Zygmunt.


Źródło: www.krakow.pl