Dziś święto Matki Bożej Różańcowej

W czwartek Kościół katolicki obchodzi święto Matki Bożej Różańcowej. Różaniec właściwie odmawiany jest modlitwą kontemplacyjną, bo rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi chcemy się do nich upodobnić – powiedział PAP mariolog i franciszkanin o. prof. Grzegorz Bartosik.

Geneza tego święta wiąże się ze zwycięską bitwą wojsk Ligii Świętej, skupionej wokół Państwa Kościelnego, przeciw wojskom Imperium Osmańskiego 7 października 1571 pod Lepanto – wyjaśnił o. prof. Bartosik.

Imperium Osmańskie chciało podbić chrześcijańską Europę. Wówczas papież Pius V zaapelował o powszechną modlitwę różańcową. Kiedy wojska chrześcijańskie obroniły Europę, zwycięstwo przypisano właśnie skuteczności modlitwy różańcowej i wstawiennictwu Matki Bożej

—zaznaczył.

Poinformował, że na pamiątkę tych wydarzeń papież Pius V w 1572 r. ustanowił dzień 7 października świętem Matki Bożej Zwycięskiej, natomiast jego następca papież Grzegorz XIII zmienił nazwę na Święto Różańca.

Data tego święta zmieniana była w historii. W XVIII w. święto było obchodzone w pierwszą niedzielę października. Po Soborze Watykańskim II papież Paweł VI przywrócił pierwotną datę 7 października i tytuł Matki Bożej Różańcowej

—przypomniał.

Według o. prof. Bartosika, pierwsze ślady różańca można odnaleźć już w V w. u mnichów egipskich, którzy modlili się wielokrotnie powtarzając słowa modlitwy Zdrowaś Maryjo.

Różaniec w formie zbliżonej do dzisiejszej powstał w średniowieczu, gdy większość ludzi nie umiała pisać i czytać. W zakonach zalecano więc osobom znającym alfabet odmawianie Brewiarza, natomiast niepiśmiennym – odmawianie modlitw Ojcze nasz lub Zdrowaś Maryjo. Następnie rozszerzono tę praktykę na odmawianie 150 razy Zdrowaś Maryjo, a praktykę tę nazwano Psałterzem Matki Bożej

—wyjaśnił o. prof. Bartosik.

Dodał, że w pewnym momencie do modlitwy Zdrowaś Maryjo dołączono Ojcze nasz. Pierwotnie nie było podziału na tajemnice – podział na część radosną, bolesną i chwalebną pojawiał się stopniowo. „Sama nazwa różaniec nawiązuje do ogrodu różanego – każde Zdrowaś Maryjo ma być różą wręczaną Matce Bożej” – stwierdził franciszkanin. Poinformował, że różaniec w dzisiejszej formie znany jest od XVI w.

Szczególnym propagatorem różańca był założyciel zakonu dominikanów o. Dominik Guzmán. Według tradycji Matka Boża objawiła się św. Dominikowi przekazując mu różaniec i zachęcając do jego odmawiania. Ten przekaz tak silnie oddziaływał na zakon dominikanów, że stali się oni jego głównymi propagatorami

—podkreślił o. prof. Bartosik.

Zaznaczył, że Matka Boża prosiła o odmawianie różańca w wielu uznanych przez Kościół objawieniach prywatnych np. w Fatimie.

Na pierwszy rzut oka różaniec wydaje się modlitwą mało ambitną, polegającą jedynie na powtarzaniu wciąż tych samych słów. Tymczasem Matka Boża prosi o nią, ponieważ jest to modlitwa pokorna. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi chcemy się do nich upodobnić. Odmawiając różaniec stawiamy na pierwszym miejscu nie siebie i piękno naszych słów, tylko Ją i Jej Syna

—zastrzegł.

Przypomniał, że różaniec właściwie odmawiany jest modlitwą kontemplacyjną.

Te słowa powtarzane rytmicznie powinny uzdalniać nas do rozmyślania nad wydarzeniami z życia Maryi i Pana Jezusa

—wyjaśnił.

  1. prof. Bartosik przyznał, że właściwe odmawianie różańca nie jest łatwe.

Często podczas modlitwy różańcowej możemy doświadczać rozproszeń, ale ważne jest, aby rozważając daną tajemnicę starać się wyobrazić sobie scenę, którą chcemy kontemplować i zastanawiać się, do czego wzywa mnie ta tajemnica, co Bóg mi przez nią mówi

—powiedział.

Osobom mającym problemy ze skupieniem podczas tej modlitwy poleca, żeby przed rozważaniem poszczególnych tajemnic różańca przeczytali fragment Pisma Świętego, który o niej mówi. Zaznaczył, że dużą pomocą w odmawianiu różańca może być lektura specjalnie do tego napisanych rozważań.

Można też wyobrazić sobie siebie biorącego udział w scenie, którą rozważamy

—mówił zakonnik.

Dodał, że różaniec jest „niezwykle skuteczną bronią przeciw Szatanowi”.

Jan Paweł II podczas audiencji, w której uczestniczył bp Zbigniew Kraszewski powiedział, że różaniec jest najprostszym i dostępnym dla wszystkich egzorcyzmem, bo Maryja jest przeciwieństwem Szatana. Szatan nie chciał ukorzyć się przed Bogiem i służyć Mu, Maryja cała jest pokorna i Bogu oddana

—mówił.

Według o. prof. Bartosika, niektórym zachodnim teologom po Soborze Watykańskim II wydawało się, że kult maryjny i modlitwa różańcowa są anachroniczne i będą w Kościele zanikać.

Tymczasem im bardziej widać zło na świecie, tym bardziej potrzebujemy pomocy Maryi, aby pomagała nam je zwalczać

—ocenił.

Jego zdaniem, pokazuje to niesłabnąca popularność różańca, co widać m.in. w licznych inicjatywach różańcowych w Polsce, takich jak działające przy parafiach Koła Żywego Różańca, Różaniec Rodziców za Dzieci, Męski Różaniec czy inicjatywa Różaniec do granic.

 


Źródło: polityce.pl