Grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka

Niejednokrotnie zdarza się, że nie chcąc robić kłopotów innym, Rodzice po śmierci Dziecka, zostają ze swoimi przeżyciami zupełnie sami. Nie każdy znajduje wsparcie w rodzinie i przyjaciołach.

Grupa wsparcia jest miejscem, gdzie ludzie mogą otwarcie rozmawiać o śmierci Dziecka, wyrażać swoje emocje oraz otrzymać akceptację i zrozumienie od innych.

Celem Grupy Wsparcia jest wzajemne niesienie pomocy, a także adaptacja do sytuacji poprzez poszukiwanie głębszego sensu. Grupa daje szansę na bardziej świadome przeżywanie procesu żałoby, a ponad to zmniejsza uczucie osamotnienia, napiętnowania czy stygmatyzacji.

Grupa ma charakter zamknięty, oznacza to, że skład i liczba uczestników jest niezmienna od początku do końca jej trwania, a spotkania odbywają się pod opieką psychologa.

Grupa wsparcia przeznaczona jest dla Rodziców, którzy doświadczyli śmierci małego Dziecka, także w czasie ciąży i w okresie okołoporodowym.

Grupa wsparcia rozpocznie pracę 18 września 2017 roku (poniedziałek) o godz. 18:00.

Miejscem spotkania będzie sala przy ul. św. Filipa 23 w Krakowie.

Rodziców chcących dołączyć do Grup Wsparcia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: