Oferta dla rodzin po stracie

Oferta pomocy rodzinom po stracie dziecka w latach 2019/2020 proponowana przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Księdza Józefa Tischnera

 

Drogi Rodzicu!

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich oceniacie, że potrzebujecie  profesjonalnego wsparcia po stracie Waszego dziecka, w ramach pomocy Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci możesz otrzymać pomoc poprzez:

 

 1. Jednorazową konsultację z psychologiem

Jeśli nie wiesz czy Ty i sytuacja, w której się znajdujesz wymaga wsparcia, skorzystaj z jednorazowej konsultacji z psychologiem, podczas której dowiesz się więcej na temat specyfiki procesu przeżywania żałoby i będziesz mógł zadecydować czy któraś z proponowanych w ofercie form wsparcia jest Ci potrzebna, otrzymasz też informację na temat innym możliwych miejsc i form czerpania wsparcia w żałobie po stracie dziecka.

 • Warunkiem skorzystania z jednorazowej konsultacji psychologicznej jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie hospicjumtischnera.org
 • lub w biurze Hospicjum przy ul. Różanej 11/1. Zgłoszenia można dokonać również telefoniczne na numer telefonu: 12 269 86 22 lub mailowo na adres [email protected].
 • Konsultacje psychologiczne są możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 w siedzibach Hospicjum (Kraków, ul. Różana 11/1 lub ul. Wielicka 265)
 • Jednorazowa konsultacja psychologiczne trwa nie dłużej niż 90 minut i jest udzielana bezpłatnie.

Jeśli w trakcie, lub po jednorazowej konsultacji zadecydujesz, że chcesz/potrzebujesz skorzystać ze wsparcia KHD dla osób, które doświadczyły śmierci dziecka możesz wybrać rodzaj wsparcia oferowanego przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci, z którego chcesz czerpać:

 

 1. Indywidualną pracę terapeutyczną z psychologiem

Jeśli  TY lub ktoś z Twoich bliskich (małżonek, dziecko, rodzic) doświadczasz właśnie trudnych uczuć i emocji związanych ze śmiercią dziecka w rodzinie możesz skorzystać z profesjonalnego wsparcia psychologicznego w procesie przeżywania żałoby. Indywidualna praca psychologiczna oznacza spotkania z rodzicami lub jednym z rodziców, dzieckiem lub wspólnie podczas spotkań rodzinnych, po to by poznać specyfikę procesu żałoby oraz nauczyć się (zmobilizować zasoby) radzić sobie z doświadczanymi uczuciami.

 • Warunkiem skorzystania z indywidualnej pracy terapeutycznej z psychologiem jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie hospicjumtischnera.org lub w biurze Hospicjum przy ul. Różanej 11/1. Zgłoszenia można dokonać również telefoniczne na numer telefonu: 12 269 86 22 lub mailowo na adres [email protected].
 • Przyjęcie do indywidualnej opieki psychologicznej po stracie dziecka wymaga akceptacji Zasad Pracy z Rodzinami Po Stracie.
 • Indywidualna praca terapeutyczna z psychologiem odbywa się w okresie jednego roku od straty dziecka.
 • Indywidualna praca terapeutyczna z psychologiem odbywa się w siedzibach Hospicjum (Kraków, ul. Różana 11/1 lub ul. Wielicka 265), w uzasadnionych sytuacjach, za zgodą Członka Zarządu ds. podmiotu Leczniczego w domu rodziny, ale czas dojazdu do rodziny wliczany jest wtedy w czas konsultacji.

 

 1. Udział w zamkniętej grupie wsparcia dla rodziców po stracie dziecka

Zamknięta grupa wsparcia skierowana jest do rodziców zmarłego dziecka. Osieroconym rodzicom  towarzyszy często poczucie niezrozumienia, a także utrata sensu życia. Niejednokrotnie zdarza się, że nie chcąc robić kłopotów innym, zostają ze swoimi przeżyciami zupełnie sami. Celem grupy wsparcia jest wzajemne niesienie pomocy, a także adaptacja do sytuacji poprzez poszukiwanie głębszego sensu. Grupa wsparcia daje szansę na bardziej świadome przeżywanie procesu żałoby. Ponad to zmniejsza uczucie osamotnienia, napiętnowania czy stygmatyzacji.  Grupa wsparcia jest prowadzona przez dwóch psychologów.

 • Grupa ma charakter zamknięty, oznacza to, że skład i liczba uczestników jest niezmienna od początku do końca jej trwania.  W cyklu pracy grupy zaplanowanych jest 12 spotkań trwających każde do 90 minut.
 • Warunkiem skorzystania z zamkniętej grupy wsparcia dla rodziców jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie hospicjumtischnera.org lub w biurze Hospicjum przy ul. Różanej 11/1. Zgłoszenia można dokonać również telefoniczne na numer telefonu: 12 269 86 22 lub mailowo na adres [email protected].
 • Kwalifikacja do udziału w grupie ma miejsce na podstawie jednorazowej konsultacji małżeńskiej lub indywidualnej (w przypadku, kiedy tylko jeden z małżonków decyduje się na udział w grupie). W trakcie konsultacji będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tematyki poszczególnych spotkań.
 • Minimalna ilość uczestników, niezbędna do rozpoczęcia pracy grupy to 8 osób.
 • Spotkania grupy wsparcia odbywają się w Krakowie, ul. Filipa 2/3, 1×2 tygodnie, w poniedziałki 14.30-16.00

 

 1. Udział w spotkaniach grupy dla rodzeństwa po stracie dziecka

Rodzeństwo Twojego zmarłego dziecka również przeżywa żałobę. Istnieje możliwość skorzystania z udziału w grupie wsparcia dla dzieci/młodzieży. Celem grupy jest umożliwienie rodzeństwu zyskania wiedzy o naturze uczuć oraz o żałobie, a także nauczenie się rozpoznawania uczuć i umożliwienie bezpiecznego ich wyrażania. Dużą ulgę przynosi identyfikacja z grupą osób o podobnym doświadczeniu. Ważnym celem grupy jest również odkrywanie mocnych stron i zasobów dzieci, pochodzących między innymi z doświadczenia bycia rodzeństwem zmarłego brata lub siostry. Formuła spotkań jest dostosowana do wieku dzieci, ma charakter zabawowy/warsztatowy. Grupa jest prowadzona przez dwóch psychologów.

 • Uczestnictwo/ dołączenie do grupy w którymkolwiek momencie wymaga zgody na udział w kolejnych spotkaniach aż do zakończenia cyklu.
 • Przewidziane są dwie grupy wiekowe: grupa wsparcia dla dzieci 6-10 lat oraz grupa wsparcia dla młodzieży (11-18 lat)
 • Warunkiem skorzystania z grupy wsparcia dla dzieci/młodzieży jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie hospicjumtischnera.org lub w biurze Hospicjum przy ul. Różanej 11/1. Zgłoszenia można dokonać również telefoniczne na numer telefonu: 12 269 86 22 lub mailowo na adres [email protected].
 • Kwalifikacja do udziału w grupie ma miejsce na podstawie jednorazowej konsultacji rodzinnej.
 • Minimalna ilość uczestników, niezbędna do rozpoczęcia pracy grupy to 6 osób.
 • udział dziecka w grupie wsparcia wymaga akceptacji przez rodziców dziecka Zasad Pracy Grupy Wsparcia
 • Zajęcia odbywają się w Krakowie, ul. Filipa 2/3, 1×2 tygodnie, w poniedziałki 14:30-16:00
 • Rodzic jest zobowiązany przywieźć dziecko na wyznaczoną godzinę i odebrać bezpośrednio po zajęciach. Odpowiedzialność za dziecko przed zajęciami i bezpośrednio po nich ponosi rodzic

 

 1. Rozmowę z kapelanem Hospicyjnym

Aspekt duchowy żałoby po stracie dziecka jest bardzo istotny zarówno dla osób wierzących, jak i tych, którzy poszukują w swym życiu Pana Boga. Spotkanie i rozmowa z kapelanem Hospicjum ma na celu udzielenie duchowego wsparcia osobom znajdującym się w żałobie oraz wskazanie im dalszej perspektywy w kontekście przeżywanej przez nich wiary. Spotkanie, oprócz rozmowy, może mieć również charakter modlitewny oraz sakramentalny (Msza Święta, Sakrament pokuty i pojednania). Spotkanie z kapelanem może odbyć się w miejscu zamieszkania Rodziny, w biurze Hospicjum przy ul. Różanej 11/1 oraz w Parafii Chrystusa Króla w Krakowie przy al. 29 Listopada 195.  Kontakt z kapelanem Hospicjum: tel. 663 995 520, mail: [email protected]

 

 1. Udział w spotkaniach społeczności Hospicyjnej

Jeśli chcesz poznać ludzi  podobnie jak Ty doświadczających choroby i śmierci dziecka, możesz skorzystać z oferty spotkań społeczności Hospicyjnej. Celem spotkań jest integracja rodzin o podobnym doświadczeniu życiowym oraz umożliwienie im rozmowy. Każdorazowo informacja o spotkaniu, Mszy św., wyjeździe, ogłaszana jest na stronie internetowej hospicjumtischnera.org.

 • Spotkania mają charakter samopomocowy, w czasie ich trwania nie jest prowadzone profesjonalne wsparcie psychologiczne.
 • Spotkania odbywają się w różnych miejscach i czasie i mają różny charakter (modlitewny, sportowy, rodzinny, krajoznawczy).
 • Warunkiem skorzystania ze spotkań społeczności Hospicyjnej jest zgłoszenie do uczestnictwa w trybie przewidzianym w ogłoszeniu o tym wydarzeniu na www.hospicjumtischnera.org