Hospicjum Perinatalne – zaproszenie do współpracy

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera, zaprasza do współpracy WSZYSTKICH, którzy pragną pomóc w tworzeniu nowego zakresu działania naszego hospicjum jakim jest hospicjum perinatalne.

Najważniejszym warunkiem podjęcia takiej współpracy jest zgoda co do założenia, jakim kieruje się hospicjum perinatalne, że czynnikiem leczącym dla rodzin oczekujących narodzin letalnie chorego dziecka jest towarzyszenie im na ich drodze rodzicielskiej w trakcie trwania ciąży, po urodzeniu, i po śmierci dziecka przez:

  1. wspieranie w podjętej przez nich decyzji o kontynuowaniu ciąży,
  2. uznanie, że decyzja o kontynuowaniu ciąży może się wiązać z szeregiem trudnych doświadczeń i emocji dla rodziny, ale może być również cennym, owocnym doświadczeniem, jeśli zostanie dostarczone odpowiednie wsparcie,
  3. wspólne z rodzicami planowanie przyszłej opieki nad dzieckiem z poszanowaniem decyzji rodziców i uwzględnieniem diagnozy dziecka,
  4. udzielanie rzetelnej informacji o dziecku, jego chorobie, wyjaśnianie wątpliwości,
  5. zaniechanie działań (diagnostycznych, leczniczych), które miałyby na celu przedłużanie życia dziecka w cierpieniu,
  6. podejmowanie we współpracy z rodziną działań, które mają na celu zadbanie o komfort rodziny i dziecka oraz możliwie jak najlepszą jakość życia dziecka w tym czasie, kiedy jest ono na świecie,
  7. uwzględnianie stanu emocjonalnego rodziców, zwłaszcza uznanie ich prawa do żałoby, która może trwać od czasu niekorzystnej diagnozy, poprzez ciążę, po narodzinach dziecka i po jego śmierci,
  8. podejmowanie współpracy z innymi specjalistami hospicjum perinatalnego, tworzącymi sieć wsparcia dla rodziny.

Warunki formalne współpracy:
dr hab. n. med. Jolanta Goździk, Członek Zarządu ds. Podmiotu Leczniczego,
tel. 663 814 005,
e-mail: [email protected]