Co powiedziała Maryja podczas objawień? Wspomnienie NMP Gietrzwałdzkiej

8 września to w Kościele katolickim również wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej, która w 1877 roku objawiła się dwóm Polkom.

Gietrzwałd to niewielka wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim między Olsztynem a Ostródą. To tutaj w 1877 roku Maryja po raz pierwszy objawiła się trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. Objawienia trwały niecałe 3 miesiące. W tym czasie Maryja przyszła do dzieci aż 160 razy.

Matka Boża przemawiała do dziewczynek po polsku, aby mogły przekazać innym to, co mówi Maryja. Przedstawiła im się jako “Niepokalane poczęcie”. Głównym przesłaniem Matki Bożej była zachęta do odmawiania różańca. Objawienia zostały zatwierdzone przez Kościół w ich setną rocznicę, we wrześniu 1977 roku przez biskupa warmińskiego na mocy dekretu Prymasa Polski i za zgodą Stolicy Apostolskiej.

Historia objawień maryjnych w Gietrzwałdzie

W 1877 roku Justyna Szafryńska przygotowywała się do pierwszej spowiedzi i komunii św. 27 czerwca pomyślnie złożyła egzamin przed swoją uroczystością i wieczorem miała wracać do domu. Na głos dzwonu zwrócona ku kościołowi odmówiła Anioł Pański i wtedy na klonie koło plebani zobaczyła jasność ubraną na biało postać, z długimi włosami opadającymi na ramiona, siedzącą na złocistym tronie, udekorowanym perłami. Po chwili zauważyła jasny blask i anioła zstępującego z nieba. Gdy Justyna odmówiła Pozdrowienie Anielskie, postać podniosła się z tronu i wraz z aniołem uniosła się do nieba. Tak rozpoczęły się objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie.

Ostatnie objawienia miały odbyć się 8 września, w święto Narodzenia Niepokalanej Dziewicy Maryi. Matka Boża miała powiedzieć “Nie smućcie się, bo Ja będę zawsze przy was”. Maryja obiecała również tego dnia pobłogosławić źródełko na ziemi plebańskiej pod laskiem. Od tamtego czasu, objawienia ustały.

Tego dnia miała być poświęcona również figura Madonny do kapliczki na miejscu objawień, ale nie nadeszła jeszcze z Monachium. Stało się to 12 września. Dziewczynki, widząc figurę, płakały. Twierdziły, że figura jest brzydsza niż Najświętsza Panienka, którą widziały. Wieczorem przyszła do nich Matka Boża mówiąc “Wy nie smućcie się, bo figura, która nadeszła, jest dobra”.

Objawienia trwały jeszcze do niedzieli 16 września. Ostatnie słowa, jakie Justyna i Barbara usłyszały od Maryi brzmiały: “Odmawiajcie gorliwie różaniec”.

Przesłanie objawień w Gietrzwałdzie

Objawieniami w Gietrzwałdzie Matka Boża pragnęła podnieść na duchu polską ludność katolicką, uciemiężoną przez Kulturkampf Ottona Bismarcka. Orędzie Najświętszej Dziewicy brzmiało: “Jeśli ludzie będą gorliwie się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów”. Przy końcu objawień Matka Boża wypowiedziała te pocieszające słowa: „Nie smućcie się, bo Ja zawsze będę przy was.

Zasięg objawień gietrzwałdzkich i ich rozgłos nie był mniejszy od objawień w Lourdes i w Fatima. Bez przesady można nawet powiedzieć, że objawienia w Gietrzwałdzie budziły większe zainteresowanie i przyciągały więcej pielgrzymów.

Do Gietrzwałdu przybywały rzesze polskich pielgrzymów ze wszystkich zaborów, mimo kar i restrykcji nakładanych przez pruskie władze. Jeszcze podczas trwania objawień, w miejscu, gdzie dzieciom ukazywała się Matka Boska umieszczona została kapliczka z figurą Maryi Panny, kościół rozbudowano. Kapliczka objawień, źródełko pobłogosławione przez Niepokalaną, słynący łaskami obraz Bogurodzicy – przed pierwszą wojną światową przyciągały rocznie ok. 40 tysięcy wiernych.

Po II wojnie światowej do umocnienia kultu i wzrostu popularności sanktuarium przyczyniła się koronacja wizerunku Matki Bożej w 1967 roku. Uroczystego aktu dokonał kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski i kardynał Karol Wojtyła w obecności niemal wszystkich biskupów polskich oraz 200. tysięcznej rzeszy wiernych.

Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża Gietrzwałdzka, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, cudami słynąca,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nieustannie wstawiająca się za nami,
Matko Boża Gietrzwałdzka, błogosławiąca źródło wody cudownej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, uzdrowienie chorych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, pocieszycielko strapionych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, ucieczko grzesznych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, udzielająca wszelkiej pomocy,
Matko Boża Gietrzwałdzka, wypraszająca łaski,
Matko Boża Gietrzwałdzka, której tak zaufaliśmy,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwego odmawiania Różańca Świętego,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do czynienia pokuty,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do wstrzemięźliwości i powściągliwości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwości i pobożności,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do skromności i czystości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do uczciwości i sprawiedliwości społecznej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do łagodności i cierpliwości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz nas nawiedzić w smutkach i strapieniach naszych, wstawiaj się za nami
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć opieką rodziny nasze,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić naszych ojców, mężów, braci i cały naród od plagi pijaństwa,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć swą macierzyńską opieką dzieci nasze,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić młodzież naszą od niewiary,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży naszej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz być nam szczególną obroną w godzinę śmierci naszej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
V. Módl się za nami Matko Boża Gietrzwałdzka.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Pani Gietrzwałdzkiej, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


Źródło: dorzeczy.pl